Παλλήνη: Η αδειοδότηση των κτημάτων Καμπάς

H REDS συνεχίζει τη διαδικασία για την αδειοδότηση για την αξιοποίηση των Κτημάτων Καμπά, επένδυση ύψους 220 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη 80.000 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 30.000 – 40.000 τ.μ. κτιρίων γραφείων. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν και συνοδευτικές χρήσεις εμπορίου, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας, ενώ άλλες 53.000 τ.μ. θα αφορούν κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.

Η σημερινή εκτίμηση είναι πως η οικοδομική άδεια θα εξασφαλιστεί εντός του 2020. Σήμερα η επένδυση βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για την πολεοδόμηση της έκτασης, που αποτελεί και το τελευταίο πριν από την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Ωστόσο, βάσει πρότερης εμπειρίας ανάλογων έργων και με δεδομένο ότι ήδη η REDS επιχειρεί την αδειοδότηση του έργου από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, εκτιμάται πως θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες.

Ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε στο α’ εξάµηνο του 2019 ζηµίες µετά από φόρους 0,7 εκατ. € περίπου, έναντι ποσού ζηµιών 0,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Στην τρέχουσα περίοδο τα έσοδα του Οµίλου προέρχονται από την δραστηριότητά του στην Ελλάδα και ειδικότερα από την εκµίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά ποσό 3,0 εκατ. € και κατά ποσό 0,05 εκατ. € από τη µητρική Εταιρία REDS Α.Ε. τα οποία αφορούν κυρίως κατασκευαστικά συµβόλαια. Στη θυγατρική ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € έναντι ζηµιών προ φόρων 0,12 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Δείτε ακόμα:  Με επιτυχία η Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γυμνάσιο Μαραθώνα (φωτό)

H διοίκηση της εταιρίας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το β’ εξάµηνο του 2019 προέβη στις εξής εκτιμήσεις:

Α) Εµπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρία διατηρεί µισθωµένο το σύνολο (100%) της προς εκµετάλλευση επιφανείας του υφιστάµενου πάρκου και βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής της επέκτασης του, συνολικής δοµήσιµης επιφανείας 15.200 τ.µ. περίπου, η οποία έχει εκµισθωθεί σε ποσοστό άνω του 70% και αναµένεται ότι θα ξεπεράσει το 80% µέχρι το τέλος της παρούσας χρήσης. Τα εγκαίνια λειτουργίας της επέκτασης προγραµµατίζονται στα τέλη του φθινοπώρου 2019.

Δείτε ακόμα:  Δήμος Μαραθώνα: Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

Β) Εµπορικό – Επιχειρηµατικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρεία αναµένει την προώθηση του σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος πολεοδόµησης του ακινήτου στο Συµβούλιο της Επικρατείας από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκτιµάται ότι εντός της χρήσης του 2019 θα εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

Γ) Οικιστικό συγκρότηµα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρία κατέχει άδεια δόµησης οικιστικού συγκροτήµατος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων σε επόµενη φάση.

Δείτε ακόμα:  Ν. Μάκρη: Επιθεώρηση του Δημάρχου Μαραθώνος στο Κολυμβητήριο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου (φωτό)

Δ) Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της µακρόχρονης δέσµευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονοµική αποζηµίωσή της και στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αρµοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Ε) Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Μετά την έκδοση, µε βελτιωµένους όρους δόµησης, του ρυµοτοµικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήµατος µικτής χρήσης, η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συνεπενδυτή. Επίσης, υπό εξέλιξη βρίσκεται η νοµική διεκδίκηση σχετικής αποζηµίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόµησης από το ∆ήµο Βουκουρεστίου.

Στ) Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότηµα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. H Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συνεπενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει, οικιστικού συγκροτήµατος 72 διαµερισµάτων στη παραλίµνια περιοχή της Λίµνης Baneasa.

Πηγή: Reporter.gr