Παρασκευή Χρήστου: Αναβάθμιση της Παιδείας του Δήμου μας

Ο Δήμος μας στη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς έχει αποδείξει ότι οι υποδομές της Παιδείας είναι σε υψηλή προτεραιότητα τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση με έργα και απτές πράξεις. Η φροντίδα, η συντήρηση και η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, ήταν συνεχής και συστηματική και αποδεικνύεται από το πλήθος έργων και παρεμβάσεων που έγιναν κατά τη τελευταία τριετία.

Όμως τα ζητήματα και οι ανάγκες της Παιδείας δεν έχουν όρια. Ως δυναμική κοινωνική δραστηριότητα, απαιτούν συστηματική και συνεχόμενη επιμέλεια ώστε να έχουμε υποδομές σχολικών μονάδων υψηλής ποιότητας, ασφαλείς για τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα, σχολεία που είναι ελκυστικά για τους μαθητές.

Οι Δήμοι από τη νομοθεσία έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τις σχολικές μονάδες ως προς την συντήρηση αυτών, την διάθεση κτηριακών υποδομών αλλά την χρηματοδότηση της λειτουργίας τους είτε απευθείας είτε μέσω των σχολικών επιτροπών.

Με την στήριξη των πολιτών και από τη θέση του δημοτικού συμβούλου με την παράταξη του Ευάγγελου Μπουρνούς, επιθυμώ να συμβάλω ουσιαστικά, με μετρήσιμο αποτέλεσμα στην περαιτέρω βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Χωρίς ιδεοληψίες ή παρωχημένες από τη πραγματικότητα αντιλήψεις, επειδή η Παιδεία και οι σχολικές υποδομές είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας, επιδιώκω μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Σχολικές Επιτροπές και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) να συμβάλω ουσιαστικά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων σχολικών μονάδων είτε ως προς την συντήρηση των κτιρίων είτε ως προς τον εξοπλισμό τους, με την εύρεση των αναγκαίων και συμπληρωματικών πόρων, πέρα από τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παράλληλα τα σύγχρονα σχολεία, είναι ανοικτά σχολεία στη κοινωνία και εκτός από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχουν και πολιτιστικό και κοινωνικό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά η εκπαίδευση, η βιωματική μάθηση και εξελίσσεται το σχολείο από φορέα εκπαίδευσης σε φορέα Παιδείας. Δράσεις πολιτιστικές, κοινωνίες, περιβαλλοντικές, αθλητικές μέσω προγραμμάτων ή συνεργασιών με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών, μπορούν να αναπτυχθούν, ώστε να ενισχυθεί ο πλουραλισμός και η μαθησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα.

Σε αυτές τις κατευθύνσεις, με τη στήριξη των πολιτών εκτιμώ ότι μπορούμε να επιτύχουμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Δήμου μας. Στο σχέδιο πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση, κυρίαρχη θέση έχει και το συγκρότημα των ειδικών σχολείων της Ραφήνας, που είναι πραγματική τιμή για το Δήμο να έχει μια ολοκληρωμένη σχολική μονάδα ειδικής αγωγής με διαδημοτικό χαρακτήρα. Τα σχολεία αυτά που βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Υγείας της Ραφήνας, παρέχουν ένα εξαιρετικά σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε ως πολιτισμένη κοινωνία να τα υποστηρίξουμε όχι υποκριτικά, τυπικά ή με οίκτο, αλλά με ουσιαστικό ενδιαφέρον. Στηρίζοντας τα παιδιά αυτά, στηρίζουμε παράλληλα και τις οικογένειές τους, που χωρίς την επιλογή τους, αντιμετωπίζουν περισσότερες –αντικειμενικά- δυσκολίες από όλους μας.

Η αναβάθμιση της παιδείας του Δήμου μας, είναι ανάγκη για όλους μας και με την στήριξή σας επιθυμώ να συμβάλλω σε αυτή. Το είχα πράξει στο παρελθόν ως Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα την παιδεία, είμαι έτοιμη να το επαναλάβω σε συνεργασία με το Δήμαρχο Ευάγγελο Μπουρνούς και την επόμενη τετραετία.

  • Η Παρασκευή Χρήστου είναι υποψήφια με την «Σύγχρονη Πολιτεία» του Βαγγέλη Μπουρνούς
Διαβάστε επίσης