Πικέρμι: “Καμπάνα” 300 ευρώ για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών


Νέα “καμπάνα” από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς, επιβλήθηκαν 300 ευρώ σε κάτοικο του Πικερμίου

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

Δείτε ακόμα:  Αττική: Που βρίσκονται τα 230 νέα κρούσματα – Τι συμβαίνει σε Ραφήνα, Πικέρμι & Αν. Αττική

2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.

3. Την με αρ,. πρωτ. ΠΕΑ 3851/19-11-2020 έκθεση ελέγχου αυτοψίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2 του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και των προστίμων αυτών (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), ποσού 300,00€ στον κ. Γ……….. Π……… με ΑΦΜ ………. επί της οδού Κ……… …, Πικέρμι

Δείτε ακόμα:  Μια "Πανδαισία" παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων δίπλα σου

**Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

φωτό αρχείου