Πικέρμι: Ραγδαίες εξελίξεις για ακίνητο 3,5 στρεμμάτων στο Ντράφι – Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου με θέμα την Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα ή μη άσκησης κτηματολογικής αγωγής

Το παραπάνω αφορά τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών στα αρμόδια κτηματολογικά φύλλα, και απατείται η άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ακίνητο που αφορά η εσφαλμένη εγγραφή.

Για την άσκηση ή μη τέτοιας αγωγής, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3852/2010, να προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου.

Πρόκειται για την περίπτωση ακινήτου συνολικής εκτάσεως 3.462 τ.μ. στο Ντράφι Πικερμίου, εκτεινόμενου μεταξύ των οδών Φιλικής Εταιρείας, 25ης Μαρτίου, Αδαμαντίου Κοραή και Γρηγορίου Ε, προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου επ’ αυτού και να διορθωθεί η σχετική κτηματολογική εγγραφή

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ή μη έγερσης αγωγής ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστηρίου, κατά του φερόμενου ιδιοκτήτη Αστικού και Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Γεωργικών υπαλλήλων με την επωνυμία “Ο ΠΑΝ”

Για να κριθεί η αναγκαιότητα ή μη άσκησης ενδίκου μέσου από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, θα πρέπει η απόφασή της να βασίζεται σε γνωμοδότηση δικηγόρου, οπότε θα πρέπει να ανατεθεί η παροχή της.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Ραφήνας Πικερμίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Δαμιανού Φαφούτη

Α) Να αναθέσει στον δικηγόρο κ. Γιώργο Γεωργακαράκο, να παράσχει γνωμοδότηση σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη έγερσης αγωγής ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστηρίου, κατά του φερόμενου ιδιοκτήτη Αστικού και Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Γεωργικών υπαλλήλων με την επωνυμία “Ο ΠΑΝ”, αναφορικά με ακίνητο συνολικής εκτάσεως 3.462 τ.μ. στο Ντράφι Πικερμίου, εκτεινόμενου μεταξύ των οδών Φιλικής Εταιρείας, 25ης Μαρτίου, Αδαμαντίου Κοραή και Γρηγορίου Ε, προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου επ’ αυτού και
να διορθωθεί η σχετική κτηματολογική εγγραφή.

Β) Την αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 910/19.1.2022 οικονομικής προσφοράς του δικηγόρου κ. Γεωργακαράκου, συνολικού ποσού με φ.π.α. 24% χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984,00) €, περιλαμβάνει ποσό 1.600 € πλέον φπα, το οποίο αντιστοιχεί σε 20 ώρες εργασίας για την εκπόνηση της γνωμοδότησης Χ 80 €/ώρα. Η ωριαία αμοιβή των 80,00 €, είναι σύμφωνη με τις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται στο Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ) Η δέσμευση της πίστωσης ποσού 1.984,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού χρήσης 2022 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την πληρωμή της δαπάνης, έγινε με την υπ’ α/α 164/2.2.2022 α.α.υ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2016.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.