ΠΟΥ: Η κράτηση μεταναστών είναι επιβλαβής για την υγεία τους

Όσο περισσότερο κρατούνται οι μετανάστες, τόσο χειρότερες είναι οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, που μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και μετά την απελευθέρωση.

Έκθεση του ΠΟΥ Ευρώπης διαπιστώνει ότι η κράτηση μεταναστών μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία τους, ιδιαίτερα στην ψυχική υγεία, κατά τη διάρκεια και μετά την αποφυλάκισή τους.

Το διεθνές δίκαιο δηλώνει ξεκάθαρα ότι η κράτηση μεταναστών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, και ποτέ για παιδιά, ωστόσο, η κράτηση μεταναστών εξακολουθεί να εφαρμόζεται ευρέως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το περιβάλλον στην κράτηση μεταναστών μπορεί να προκαλέσει μείωση της ψυχικής τους υγείας. Όσο περισσότερο κρατούνται οι μετανάστες, τόσο χειρότερες είναι οι επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες, συνεχίζοντας ακόμη και μετά την απελευθέρωση.

Σε σύγκριση με τις φυλακές, οι εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών προσφέρουν συχνά περιορισμένες διασφαλίσεις και υπηρεσίες. Οι συνθήκες τους θέτουν επίσης τους μετανάστες σε κίνδυνο μεταδοτικών ασθενειών, βίας και άλλων τραυματικών συμβάντων. Η επιδείνωση της υγείας στην κράτηση μεταναστών μπορεί να εξηγηθεί από μια πληθώρα στρεσογόνων παραγόντων, όπως η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαδικασίες μετανάστευσης, η ποινικοποίηση των μεταναστών, τα αισθήματα απομόνωσης, η έλλειψη υποστήριξης από το προσωπικό και τα εμπόδια επικοινωνίας.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών παρέχουν πρόσβαση σε βασική ιατρική περίθαλψη, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Συχνά, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι περιορισμένη, οι διερμηνείς λείπουν, η εκπαίδευση και η υποστήριξη για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και το προσωπικό κράτησης είναι ανεπαρκείς, επικρατεί δυσπιστία, ενώ τα ιατρικά αρχεία είναι ανεπαρκή ή ελλιπή.

Το προσωπικό στις εγκαταστάσεις κράτησης μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης των κρατουμένων στις υπηρεσίες υγείας, λειτουργώντας συχνά ως φύλακες στη διαθέσιμη υποστήριξη, την υγειονομική περίθαλψη και τα απαραίτητα φάρμακα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η υποστήριξη από το προσωπικό των μεταναστών που βρίσκεται υπό κράτηση έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία των.

Τα κατάλληλα μέτρα ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν υποστήριξη προσωπικού και ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τους μετανάστες. Προγράμματα που ενσωματώνουν ολιστικές ιατρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών, πολιτιστικών μεσολαβητών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχιάτρων, βρέθηκε ότι όχι μόνο βοηθούν στην κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών, αλλά και στη βελτίωση του γενικού περιβάλλοντος στην κράτησή τους.

Η κράτηση μεταναστών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση, επισημαίνει ο ΠΟΥ Ευρώπης. Οι εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης πρέπει πάντα να έχουν προτεραιότητα. Συνήθως, τα εναλλακτικά προγράμματα επιτρέπουν στους μετανάστες να διαμένουν εντός της κοινότητας και να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μετανάστευσης.

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη διαχείριση υποθέσεων, με έμφαση στη δέσμευση, αντί για την επιβολή, έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν τα αποτελέσματα της διαδικασίας μετανάστευσης, καθώς και τα αποτελέσματα για την υγεία των μεταναστών.

 

in.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.