Προσλήψεις 4 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Μαρκοπούλου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

Δείτε ακόμα:  Το κάλεσμα της Βανίτας Σωφρόνη για την επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΔΗΜ.Τ.Ο. Λαυρεωτικής