Προσοχή! Συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών σε Ραφήνα & Πικέρμι


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση της αρ.πρωτ.12272/5-8-2021 ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ήτοι έως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Δείτε ακόμα:  Το εργαστήριο του σύγχρονου Ήφαιστου βρίσκεται στα Σπάτα! (βίντεο)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Υπ’ αριθμ. 15036_24-09-2021),

 ΑΙΤΗΣΗ,

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ