Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για τις οικοδομικές άδειες ανακατασκευής πυρόπληκτων κτισμάτων σε Ραφήνα & Μάτι


Τροπολογία για την «επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών» για την ανακατασκευή πυρόπληκτων κτισμάτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην ανατολική Αττική κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που συζητείται σήμερα στη Βουλή.


Όπως επισημαίνεται ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση. με την τροπολογία επιδιώκεται η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανακατασκευή πυρόπληκτων κτισμάτων των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οροθετηθεί ως πυρόπληκτες σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΑΕΦΚ –Κ.Ε./8706/Α325 της 3-8-2018 (Β΄3255).

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των δασών η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής διαζευκτικά, είτε βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών περί μη υπαγωγής της έκτασης στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής που χορηγείται από τον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, για την έκδοση της οποίας διενεργείται έλεγχος περί υπαγωγής ή μη της έκτασης του δικαιούχου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. «Η δυνατότητα υποβολής ενός εκ των δύο βεβαιώσεων αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ιδιοκτητών των πληγεισών περιοχών» τονίζεται στο κείμενο της τροπολογίας.

Δείτε ακόμα:  Πρωταθλητής στα Optimist και δεύτερος στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο ψαροντουφεκάς που βρέθηκε νεκρός στο Πόρτο Ράφτη

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, «διασφαλίζεται ο έλεγχος της πολιτείας, δεδομένου ότι αμέσως μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας και εντός διαστήματος 10 ημερών οφείλει η αρμόδια υπηρεσία και εν προκειμένω η Υπηρεσία Δόμησης να προβεί σε έλεγχο του τοπογραφικού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το οποίο θα εκπονηθεί, καθώς και ότι έχει τοποθετηθεί ορθά το κτήριο στο γήπεδο και έχουν τηρηθεί οι ρυθμίσεις του π.δ. της 8-2-1979».

Δείτε ακόμα:  Μαραθώνας: Συνεχίζονται τα παράπονα για τον Σχινιά

Περαιτέρω ορίζεται ότι εντός της ταχθείσας ημερομηνίας η ΥΔΟΜ διενεργεί έλεγχο των αποδεικτικών καταβολής των οφειλόμενων εισφορών και κρατήσεων.

Τέλος διευκρινίζεται πως σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης και τάσσεται προθεσμία για υποβολή διορθώσεων και συμπληρώσεων.

Παύση καταβολής προστίμων και αναστολή επιβολής κυρώσεων

Με την ίδια τροπολογία θεσπίζονται μέτρα όσον αφορά την καταβολή κυρώσεων και την είσπραξη προστίμων για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των πυρόπληκτων περιοχών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν οφείλονται πρόστιμα και παύει η υποχρέωση καταβολής τυχόν υπόλοιπων δόσεων προστίμων από την ημερομηνία οριοθέτησης για κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου, είτε έχουν κριθεί ως μη κατοικήσιμα και χρήζουν επισκευής και τα οποία έχουν υπαχθεί στον ν.4178/2013 (Α΄174) ή στον ν.4495/2017 (Α΄167).

Δείτε ακόμα:  Αποκλειστικό: Διέρρηξαν σπίτι στο Ντράφι!

Επιπλέον ορίζεται ότι «τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων από την ως παραπάνω ημερομηνία έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται».

Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται επίσης ότι για την υπαγωγή των αυθαιρέτων κτισμάτων στις παραπάνω πληγείσες περιοχές στις διατάξεις του ν.4495/2017 μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης καταβάλλεται μόνο το προβλεπόμενο παράβολο της περίπτ. ι΄ του άρθρου 99 του ν. ν.4495/2017.

Τέλος προβλέπεται ότι αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και είσπραξη προστίμων σε αυθαίρετα κτήρια ανεγερθέντα προ της 28.7.2011 μέχρι την οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων των πληγεισών περιοχών. Σκοπός της ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «είναι η αποφυγή οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών των πληγέντων κτισμάτων πριν από την αποκατάσταση και οριστική αντιμετώπιση των ζημιών επί αυτών».naftemporiki.gr