Ραφήνα: Δύο συνεδριάσεις την Τρίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο


Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 30 Νοεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου

Η πρώτη θα γίνει το μεσημέρι στις 15:00 και η δεύτερη στις 19:00 το απόγευμα. Δείτε τις προσκλήσεις με τα θέματα που θα συζητηθούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡ. 34

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020), 643/2021 (αριθ.πρωτ. 69472/24.9.2021), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 15.00 και ώρα λήξης στις 17.00 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε ακόμα:  Πανέτοιμη η Πολιτική Προστασία Ραφήνας Πικερμίου για την κακοκαιρία "Ελπίδα"

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οικ. έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΡ. 35

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020), 643/2021 (αριθ.πρωτ. 69472/24.9.2021), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε δια περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 21.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε ακόμα:  Αρτέμιδα: Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου για τις καταλήψεις

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης υπηρεσιών του ΚΔΑΠ ΑμΕΑ για πολίτες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ