Ραφήνα: Για το Τεχνικό Πρόγραμμα, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ονοματοθεσία του νέου πάρκου συνεδριάζει το ΔΣ


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης ΟΕ περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Φιλανθρωπικός Αγώνας Επίλεκτοι Λιμεναρχείου - Επίλεκτοι Δήμου για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

3. Λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κοινότητα Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ