Ραφήνα: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στην Ραφήνα

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ»

Εκτιμώμενη αξίας είναι στα 1.193.182,62 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που συμβάλουν στην αναβάθμιση του πολεοδομικού ιστού.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

1. Απόξεση ασφαλτικού τάπητα
2. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
3. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m
4. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (για την δημιουργία κλίσεων και την καλύτερη απορροή υδάτων
5. Θα εντοπιστούν και προσαρμοστούν τα φρεάτια δικλείδων στο επίπεδό του οδοστρώματος

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

Δείτε ακόμα

Την  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,

Την  ΠΕΡΙΛΗΨΗ,

Τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,

Το  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.