Ραφήνα: Μεσημεριανή συνεδρίαση την Τρίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο με 9 θέματα


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020), 643/2021 (αριθ.πρωτ. 69472/24.9.2021), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 με ώρα έναρξης στις 14.00 και ώρα λήξης στις 17.00 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

Δείτε ακόμα:  Μονοθεματική η συνεδρίαση της Τρίτης για το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου - Τι θα συζητηθεί

3. Λήψη απόφασης επί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

4. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης αθλητικών σωματείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση αντλιοστασίου δεξαμενής Καλλιτεχνούπολης – περίφραξη υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων».

7. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιίας από βλάβες ύδρευσης – αποκατάσταση οδικού δικτύου ΔΕ Πικερμίου».

Δείτε ακόμα:  Αντιμέτωπος και με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο ψευτογιατρός από το Κορωπί

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας “Π.ΣΚΟΥΦΟΣ” και επιστροφή εγγυήσεων.

9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Ραφήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ