Ραφήνα: «Nαι» στην χρηματοδότηση του 1.965.000 ευρώ! Κέντρο αθλητισμού & πολιτισμού το Οχυρό Ραφήνας


Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία μετατροπής του Λόφου Οχυρού στη Ραφήνα σε αθλητικό, πολιτιστικό και ιστορικό πάρκο. Μετά τις τελευταίες τρέχουσες εξελίξεις από πλευράς δήμου αλλά και από πλευράς του δημάρχου Βαγγέλη Μπουρνού εγκρίθηκε το ποσό του 1.965.000 ευρώ κι έτσι το όραμα για τον Οχυρό παίρνει σάρκα και οστά.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές από τον ίδιο τον Δήμαρχο στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου.

Συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ αποφάσισε την ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση ύψους 1.965.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός αθλητικού, πολιτιστικού και ιστορικού πάρκου στο Οχυρό Ραφήνας, είχε περάσει από το ΔΣ, κατατέθηκε η πρόταση και τώρα όλα είναι «οκ» για την έναρξη των εργασιών.

Η συγκεκριμένη πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο του: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο συγκεκριμένο κτιριακό δυναμικό, που αφορά τον λόφο στο Οχυρό Ραφήνας, ενδεικτικά, εντάσσονται ανενεργά κτίρια, όπως στην προκειμένη περίπτωση οι Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις , οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικά οχυρωματικά έργα που κατασκευάστηκαν στη χώρα μας, κατά την διάρκεια του δεύτερου Π.Π.

Τα καταφύγια αυτού του τύπου, όπως το «Οχυρό της Ραφήνας» τα οποία και διατηρούνται σε καλή κατάσταση, αποτελούν ιστορικά μνημεία της νεότερης πολεμικής ιστορίας και είναι αντικείμενα ανάδειξης και προστασίας.

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στον λόφο του Οχυρού του χώρου θα πρέπει να στοχεύουν :

Στην μόχλευση της ιστορικής μνήμης της νέας γενιάς-ανάπτυξη τουρισμού μνήμης.

Το οχυρό είχε σκοπό την εποπτεία του λιμένα της Ραφήνας από τον κατακτητή.
Παρόλα αυτά η Ραφήνα αποτέλεσε ένα σημείο διαφυγής των νέων προς την Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να συνεχίσουν το αγώνα για την Ελευθερία.

 Στην δημιουργία επισκέψιμης πολιτιστικής δομής.

 Στην αναψυχή των επισκεπτών στην περιοχή του λόφου της Παναγίτσας.

 Στην εξυπηρέτηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 Στην κατάλληλη διαμόρφωση για εμπέδωση σύγχρονης κουλτούρας «Έξυπνης πόλης» και «Ανακύκλωσης με ΔΣΠ»

Η όλη ανάδειξη θα πρέπει να διασφαλίζει μηδενικό ή θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θεωρείται αυτονόητη η προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ τουλάχιστον στην περιοχή του έργου. Η αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.

Στην πρόταση περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση:

1) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, δηλαδή οι μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων (π.χ. οι μελέτες βιοσιμότητας,στατικής επάρκειας, Η.Μ,διαδικασία αδειοδοτήσεων)

2) Οικοδομικές εργασίες

3) Ηλεκτρομηχανολογικές

4) Εργασίες Πρασίνου στον Περιβάλλοντα χώρο

Η επισκέψιμη πολιτιστική δομή – μουσείο θα λειτουργεί συνεχώς έξη ημέρες την εβδομάδα

Η χρηματοδότηση καλύπτεται στο 100% από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

 


Διαβάστε επίσης