Ραφήνα: Όλα τα δρομολόγια των πλοίων τον Δεκαπενταύγουστο & έως την Τετάρτη 18 Αυγούστου


Δείτε τα δρομολόγια που θα ισχύουν έως την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021 από το λιμάνι της Ραφήνας για Κυκλάδες και για Μαρμάρι

Αναλυτικά:

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
13/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
13/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
13/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
13/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
13/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
13/8/2021 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
13/8/2021 12:15 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
13/8/2021 3:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
13/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
13/8/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
13/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
13/8/2021 5:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
13/8/2021 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
13/8/2021 7:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
13/8/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
13/8/2021 8:45 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/8/2021 7:05 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
14/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
14/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
14/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ
14/8/2021 8:05 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
14/8/2021 9:00 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/8/2021 11:00 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/8/2021 1:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/8/2021 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/8/2021 4:45 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
14/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/8/2021 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
15/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ
15/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
15/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
15/8/2021 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/8/2021 5:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
15/8/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
15/8/2021 7:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 8:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
15/8/2021 8:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 10:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/8/2021 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ
16/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
16/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
16/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
16/8/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/8/2021 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/8/2021 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/8/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
16/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/8/2021 6:45 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ
16/8/2021 7:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/8/2021 7:15 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ
16/8/2021 8:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
17/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
17/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
17/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
17/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
17/8/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/8/2021 11:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
17/8/2021 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/8/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
17/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
17/8/2021 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/8/2021 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
18/8/2021 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/8/2021 7:45 πμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
18/8/2021 7:50 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/8/2021 8:05 πμ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
18/8/2021 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/8/2021 ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/8/2021 4:00 μμ ΦΛΑΪΝΓΚΑΤ 3 ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/8/2021 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/8/2021 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ
18/8/2021 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/8/2021 7:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της μηχανής - Δεν ήταν κλεμμένη