Ραφήνα: Ποιοι θα λάβουν μηδενικούς λογαριασμούς ύδρευσης το 2019


Το θέμα της λήψης απόφασης περί χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 326/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, όσο αφορά την έκδοση μηδενικών λογαριασμών ύδρευσης για τα χαρακτηρισμένα κίτρινα και κόκκινα οικήματα στη Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Όπως είναι γνωστό, με την υπ΄αριθ. 326/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε στα ακίνητα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα κίτρινα ή κόκκινα μετά την αυτοψία του κλιμακίου, να μην βεβαιωθεί πάγιο-συντήρηση
δικτύου – κατανάλωση και να εκδοθεί μηδενικός λογαριασμός ύδρευσης για πάγιο – συντήρηση δικτύου –κατανάλωση του Β΄ και Γ΄ τετραμήνου 2018.

Η πρόταση του δημάρχου Ευάγγελου Μπουρνούς ήταν η ανωτέρω ρύθμιση να ισχύσει και για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν και κατά τη διάρκεια του έτους 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, στα ακίνητα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα κίτρινα ή κόκκινα μετά την αυτοψία του κλιμακίου να μην βεβαιωθεί πάγιο – συντήρηση δικτύου – κατανάλωση και να εκδοθεί μηδενικός λογαριασμός ύδρευσης για πάγιο- συντήρηση δικτύου- κατανάλωση, για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν και θα αφορούν το 1ο , 2ο και 3ο τετράμηνο 2019.