Ραφήνα – Πικέρμι: Νέα ειδική σύμβουλος για δράσεις που αφορούν άτομα με αναπηρίες

Η κα. Kυριακή – Ιουλία Σταυρίδου, αναλαμβάνει καθήκοντά άμισθου ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, για θέματα λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος για τα άτομα με αναπηρίες

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

2. Την παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.3.2020)

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β΄/29-7-
2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου σε θέματα λειτουργίας των
κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος για τα
άτομα με αναπηρίες.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στην Kυριακή – Ιουλία Σταυρίδου, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα
λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, που αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνει ο
Δήμος για τα άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα ισχύει από 12.1.2022 και έως ανάκλησής της

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.