Ραφήνα-Πικέρμι: Νέος ειδικός σύμβουλος για θέματα δημόσιας διοίκησης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού


Ο Δρ. Ιωάννης Γιαννακούλας του Κωνσταντίνου, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα παρακολούθησης έργων και βελτιστοποίησης διαδικασιών, στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου


Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ορισμός άμισθου Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» όπως ισχύει,

Δείτε ακόμα:  Αποκλειστικό: Κανένα κρούσμα κορονοϊού σε ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη - Έρχονται μηνύσεις!

2. Την παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’/11.3.2020)

3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ραφήνας (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την ανάγκη για επικουρία του Δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου σε θέματα που άπτονται της του ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα παρακολούθησης έργων και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Δείτε ακόμα:  Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας, σπεύδει στην Εύβοια

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στον Δρ. Ιωάννη Γιαννακούλα του Κωνσταντίνου, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα παρακολούθησης έργων και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

Η παρούσα ισχύει από 7/7/2020 και έως ανάκλησής της

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ