Ραφήνα: Σε πλήρη εφαρμογή η ελεγχόμενη στάθμευση – Κόπηκαν οι πρώτες κλήσεις (φωτό)


Ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Ραφήνας και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες.


Όπως σας είχαμε ενημερώσει μέσα από το irafina.gr, η ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της Ραφήνας ναι μεν ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου, όμως τις πρώτες ημέρες, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν έκοβαν κλήσεις αλλά τοποθετούσαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων ενημερωτικά σημειώματα.

Πλέον από σήμερα Σάββατο το σύστημα είναι σε εφαρμογή και κόπηκαν και οι πρώτες κλήσεις

Οι πολίτες που δεν έχουν προμηθευτεί την απαραίτητη κάρτα, μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση RafinaKartes2020@gmail.com

Οι κάρτες είναι ετήσιες κόστους 5 ευρώ ή τριετούς διάρκειας κόστους 10 ευρώ και χωρίζονται σε ζώνες αντίστοιχες με τον τόπο κατοικίας ή εργασίας που θα δηλωθεί.

Έτσι θα λειτουργεί το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Οι Ζώνες και οι περίοδοι λειτουργίας

Για την λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης του κανονισμού λειτουργίας του συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο κέντρο της Ραφήνας, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφασίστηκε

1. Η μετατροπή της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας στάθμευσης ανά ημέρα, από τρεις (3) ανά στάθμευση, σε εφτά (7) ώρες.

1.Η ζώνη Α περιλαμβάνει τον πυρήνα της κεντρικής περιοχής , το εμπορικό κέντρο της Ραφήνας και οριοθετείται από τις οδούς: Χρ. Μάντικα, Αραφηνίδων Αλών, ∆αβάκη Πίνδου, Καβουνίδου, Αθηνών, Τριγλίας, Ελ. Βενιζέλου, Αττικής, Ευβοϊκού, Χρ. Μάντικα.

Στις θέσεις στάθμευσης παρά την οδό στη Ζώνη Α , η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης ανά ημέρα, όχι ανά στάθμευση, είναι εφτά (7) ώρες.

Εξαιρούνται οι σταθμεύσεις των δικαιούχων της ζώνης Α.

Εντός της Ζώνης Α , απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση παντός οχήµατος σε τµήµατα επί των οδών Λεωφ. Φλέµνγκ (από οδό Ευβοϊκού έως Χρυσ. Σµύρνης), Χρυσ. Σµύρνης (από Λεωφ. Φλέµινγκ έως Χρ. Μάντικα)

2. Η ζώνη Β οριοθετείται από τις παρακάτω οδούς: α) Ευβοϊκού, Αραφηνίδων Αλών, Χρ. Μάντικα, Ευβοϊκού και β) Αθηνών, Καβουνίδου, Σταυρίδου, Εθνικής Αντιστάσεως, Αθηνών.

Στις θέσεις στάθμευσης παρά την οδό στη Ζώνη Β , η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης ανά ημέρα, όχι ανά στάθμευση, είναι εφτά (7) ώρες.

Εξαιρούνται οι σταθμεύσεις των δικαιούχων της ζώνης Β.

Εντός της Ζώνης Β απαγορεύεται η στάση και στάθµευση παντός οχήµατος επί των οδών Χρ. Σµύρνης (από ύψος της συμβολής της με την Χρ. Μάντικα έως την Ευβοϊκού), Γ. Γουναροπούλου, Ελ. Αλεξίου, Ευβοϊκού (από Μαρινόπουλο έως Αραφηνίδων Αλών) .

Στις ζώνες ελεγχόµενης στάθµευσης δεσµεύονται 1166 θέσεις για τους επισκέπτες και 1224 θέσεις κατοίκων.

∆ιευκρινίζεται ότι οι οδοί Χρ. Μάντικα και Αθηνών που αποτελούν όρια διαχωρισµού των Ζωνών Α και Β περιλαµβάνονται στην ζώνη Α.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Το σύστημα θα λειτουργεί καθ΄όλη την διάρκεια του έτους. Η περίοδος λειτουργίας υποδιαιρείται σε δυο υποπεριόδους:

«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Από 1 Μάιου έως 30 Σεπτεμβρίου το ΣΕΣ θα λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδος ,

«ΧΕΙΜΩΝΑΣ» Από 1η Οκτώβριου έως 30 Απριλίου το ΣΕΣ θα λειτουργεί μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Θα υπάρχουν θέσεις αποκλειστικά και μόνο για ΑΜΕΑ έξω από τις κατοικίες τους, για αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου οχήματος, και άλλες θέσεις διάσπαρτες στην περιοχή ΣΕΣ, αποκλειστικής χρήσης για ΑΜΕΑ. Το σύνολο των θέσεων αυτών θα αποτελεί περίπου το 2% του συνόλου των θέσεων ΣΕΣ παρά το κράσπεδο

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα λειτουργεί από 7 π.μ. έως 8 μ.μ.