Ραφήνα: Ζητείται υπάλληλος γραφείου – Γραμματέας Διοίκησης

Ζητείται άτομο από εκδοτική εταιρεία στη Ραφήνα για θέση Γραμματείας Διοίκησης .

Απαραίτητα προσόντα:

ü Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.

ü Ικανότητα αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων.

ü Συνέπεια στη διατήρηση της φιλοσοφίας της εταιρείας

ü Διάθεση καλής συνεργασίας και επικοινωνίας

ü Άριστη διαχείριση χρόνου

ü Εργατικότητα, οργανωτικότητα

ü Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

ü Καλή γνώση Η /Υ , Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

ü Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ü Γνώση ERP λογισμικού συστήματος

ü Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

Υποβολή βιογραφικού στο email: hr6@nakasgroup.gr