Ραφήνα: Ζητείται καθηγήτρια για Κέντρο ξένων γλωσσών

Ζητείται καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας στην Αγγλική Γλώσσα, με εμπειρία στη διδασκαλία σε τάξεις μαθητών μικρών ηλικιών (6-12 ετών), για απογευματινή απασχόληση σε τοπικό Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Επικοινωνία: 697 729 9930