REDS: Tα έσοδα από την εκμίσθωση ακινήτων του “Smart Park” στα Σπάτα – Ο σχεδιασμός για την Κάντζα

«O τομέας των ακινήτων έχει επιδείξει σταθερότητα και αποτελεί διαχρονικά ασφαλή επενδυτική επιλογή που μπορεί να στηρίξει στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Κλειδί στην εξέλιξη και τη δυναμική του τομέα θα αποτελέσουν επίσης η διαθεσιμότητα και η ευκολία δανεισμού, τα αναπτυξιακά μέτρα που θα στοχεύουν στην οικονομική ενδυνάμωση των πολιτών, το φορολογικό καθεστώς, τα μέτρα στήριξης των υφιστάμενων επενδυτών και η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Το 2021 με την προϋπόθεση του οριστικού πλέον ελέγχου της πανδημίας, της πλήρους απελευθέρωσης των δραστηριοτήτων αναμένεται να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της αγοράς και τη σταδιακή βελτίωση στην εγχώρια αγορά ακινήτων», εκτιμά η διοίκηση της REDS (θυγατρική της Ελλάκτωρ στο real estate).

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της REDS, ο όμιλος εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2021 έσοδα ύψους περίπου 2,55 εκατ. € έναντι ποσού €2,96 εκ. το α’ εξάμηνο του 2020. Τα ποσά δεν είναι συγκρίσιμα διότι περιλαμβάνουν μειώσεις ενοικίων για διαφορετικές περιόδους στα αντίστοιχα εξάμηνα του έτους 2021 και 2020 αντίστοιχα.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε περίπου 1,3 εκατ. € έναντι 1,5 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2020 και το EBIT για την τρέχουσα περίοδο μειώθηκε σε 0,3 εκατ. € έναντι 0,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,6 εκ. € έναντι κερδών προ φόρων 0,1 εκ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,5 εκατ. € περίπου, έναντι ποσού ζημιών 0,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές του Κινήματος Αλλαγής (φωτό)

Λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν και των απαλλαγών/μειώσεων που δόθηκαν στα μισθώματα επαγγελματικής μίσθωσης, τα έσοδα του σταθερού μισθώματος παρουσιάζονται μειωμένα κατά ποσό €1,2εκ. με αντίστοιχη μείωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το α’ εξάμηνο.

Στην τρέχουσα περίοδο τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.

Στη θυγατρική ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 0,1 εκατ. € έναντι ζημιών προ φόρων 0,2 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Την 22/3/2021 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου και του πολεοδομικού κανονισμού της Π.Ο.Α.Π.Δ. στην Κάντζα Παλλήνης. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος την 27/4/2021 ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της επένδυσης του «Campas Park».

Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το β’ εξάμηνο του 2021

Δείτε ακόμα:  Από τη Νέα Μάκρη στην Παταγονία και σε άλλες 45 χώρες (βίντεο)

Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

· Εµπορικό Κέντρο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρία θα συνεχίσει τις ενέργειές της της για την µίσθωση του συνόλου της προς εκµετάλλευση επιφανείας του Εµπορικού Εέντρου , συνολικής επιφανείας 53.000 τ.µ. περίπου, το ποσοστό κάλυψης της συνολικής µισθωτικής επιφάνειας ανέρχεται σε 97% περίπου.

· Εµπορικό – Επιχειρηµατικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Μετά την έγκριση από το Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αφορά στην έγκριση του πολεοδοµικού σχεδίου και του πολεοδοµικού κανονισµού της Π.Ο.Α.Π.∆. στην Κάντζα Παλλήνης, αναµένεται η έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το οποίο ανοίγει ουσιαστικά ο δρόµος προς την ολοκλήρωση της επένδυσης του «Campas Park».

· Βίλλα Καµπά & Οικιστικό συγκρότηµα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής. Η Εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσµατος και δόµησης του οικιστικού συγκροτήµατος 17 κατοικιών, η Βίλλα Κάµπα, βάσει υπογεγραµµένου µνηµονίου µε το ∆ήµο Παλλήνης, θα ανακατασκευαστεί και θα αποδοθεί σε αυτόν µετά από 25 έτη από την έναρξη λειτουργίας του «Cambas Park».

· Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδηµία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της µακρόχρονης δέσµευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονοµική αποζηµίωσή της και στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των αρµοδίων αρχών για την µη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Η διαδικασία είναι εν εξελίξει.

Δείτε ακόμα:  Μαρίτα Ρίτζι: Πολιτευτής Ανατολικής Αττικής με το κόμμα του Φαίδωνα Βόβολη "Ελεύθεροι ξανά"

· Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότηµα µικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Η εταιρία βρίσκεται σε νοµική διεκδίκηση σχετικής αποζηµίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόµησης από το ∆ήµο Βουκουρεστίου. Για το ακίνητο µετά την έκδοση, των βελτιωµένων όρων δόµησης, του ρυµοτοµικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήµατος µικτής χρήσης, εξετάζονται παράµετροι αξιοποίησής του.

· Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότηµα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. Το ακίνητο αφορά οικιστικό συγκρότηµα 72 διαµερισµάτων στη παραλίµνια περιοχή της Λίµνης Baneasa, η εταιρία εξετάζει τρόπους για υλοποίηση και αξιοποίηση του.

· Στο έργο ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίµου, η REDS σε συνεργασία µε την Νέα Μαρίνα Αλίµου Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρικής της Ακτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ, ως παραχωρησιούχος της Μαρίνας Αλίµου, ξεκίνησαν τον προγραµµατισµό για την υλοποίηση της µεταξύς τους σύµβασης µελέτης / κατασκευής, όπου κατά το Α’ εξάµηνο απαιτούσε την ολοκλήρωση και κατάθεση του Master Plan, τη συλλογή προτάσεων / αρχιτεκτονικών µελετών, την κυκλοφοριακή µελέτη και έργα θαλάσσιας κατασκευής.

insider.gr