Σάρωσαν τα Hello Rafinas & Artemidas! Μαγικά αποτελέσματα στις Εξετάσεις Αγγλικών, Γαλλικών & Πληροφορικής!

Απίστευτα είναι για ακόμα μία φορά τα αποτελέσματα για τους σπουδαστές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησης Hello Ραφήνας και Αρτέμιδας.

Στα Αγγλικά, στις Εξετάσεις για Lower & Proficiency,  πτυχίο πήραν οι 89 από τους 93 μαθητές, με το ποσοστό επιτυχίας να φτάνει το 96%!

Όσο αφορά τα Γαλλικά και την Πληροφορική, για την πιστοποίηση του ΑΣΕΠ, εκεί πέτυχαν το απόλυτο 100%

Αναλυτικά:

ΑΓΓΛΙΚΑ

PROFICIENCY C2 16/18
LOWER B2 15/17
PRELOWER B1 8/8
D CLASS A2 5/5
C CLASS A1 8/8
B CLASS 15/15
A CLASS 16/16
B JUNIOR 6/6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

11/11 100%

ΓΑΛΛΙΚΑ

4/4 100%
Α1 3/3
Α2 1/1