Σε αθλητικό κέντρο μετατρέπεται ο Ιππόδρομος στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενέκρινε τη γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου, υποβάλλοντας 2 αιτήματα για παραχώρηση 50 στρεμμάτων προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σχολικής στέγης και για λειτουργία αρχαιολογικού πάρκου και μουσείου στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο στην Μερέντα Μαρκοπούλου.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο με την ανάπτυξη της έκτασης πρέπει να αρθεί η μονοδιάστατη λειτουργία ως ιππικό κέντρο. Ο εμπλουτισμός των αθλητικών χρήσεων και της ψυχαγωγίας θα δώσει στο ακίνητο τις προοπτικές ανάπτυξης ενός σύγχρονου μητροπολιτικού αθλητικού κέντρου διατηρώντας και ενισχύοντας τον μέχρι σήμερα χαρακτήρα του ως αθλητική εγκατάσταση. Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει τη βέλτιστη σχέση μεταξύ δημοσιοοικονομικού οφέλους, επενδυτικής αποτελεσματικότητας και χωροταξικής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής προοπτικής του χώρου και της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηρίζεται ως μια παρέμβαση μεσαίας κλίμακας, καθώς δεν επιφέρει κρίσιμες αλλαγές στην περιοχή, τόσο λόγω του περιορισμού της προτεινόμενης νέας δόμησης, όσο και των μέτρων που λαμβάνει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην έκταση του ακινήτου, προτείνεται να χωροθετηθούν νέες χρήσεις αθλητισμού και αναψυχής, καθώς και βοηθητικές τους χρήσεις 20.904,97 τ.μ. ενώ διατηρούνται και αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αθλητισμού, υπαίθριων αθλοπαιδιών και αναψυχής που υπάρχουν σήμερα.

Επίσης, τονίζεται ότι στην διάρκεια της κατασκευής του ιππικού κέντρου βρέθηκαν πάνω από 21 αρχαιολογικοί χώροι. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ανάδειξη και προστασία των χώρων αυτών.

Το Μουσείο που προτείνει να δημιουργηθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου θα πρέπει να οργανωθεί από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία και θα το διαχειρίζεται. Μπορεί να στεγασθεί στο Κτίριο Εξυπηρέτησης των VIPS, το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν πλέον των 2.000 τ.μ., και μπορεί να μετασκευασθεί κατάλληλα σε σύντομο χρόνο. Έτσι μέσω της συνάρτησης των αρχαίων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου με τα ευρήματα που θα εκτίθενται στο Μουσείο και τα οποία θα καλύπτουν όλες τις περιόδους της αττικής προϊστορίας και ιστορίας, (από το 6.000 π.χ.) μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι.μ.Χ.), ο επισκέπτης θα αποκτά μία συνολική εικόνα για τον βίο και τον πολιτισμό της υπαίθρου Αττικής, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζεται, ως σύνολο, πουθενά.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Μερέντας μαζί με το Μουσείο, όπου θα παρέχεται και πλούσιο ενημερωτικό υλικό, μπορεί να γίνει το κέντρο για οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών, ακόμη και περιπατητικού, ποδηλατικού τουρισμού, προς τις πλησίον ή τις πιο απόμακρες περιοχές της Μεσογαίας, που παρουσιάζουν μνημειακό ενδιαφέρον, ή διατηρούν την φυσική ομορφιά τους.

economistas.gr

Διαβάστε επίσης