Σημαντική ανακοίνωση από τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος για τους νέους αγρότες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 1107/07-04-2021 Προδημοσίευση της
3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020».

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους
που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στηγεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικέςεκμεταλλεύσεις.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2021. Συνεπώς η αίτηση στήριξηςσυντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Στήριξης έτους 2021.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: "Έμεινε" στη Χρ. Μάντικα - Έφτασε η κίνηση μέχρι το λιμάνι!

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 35.000 € έως 40.000 € ανάλογα με την βασική
κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και την περιοχή
μόνιμης κατοικίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 12.000 € ή 10.000 € ή8.000 € ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να υποβάλουν και να εκτελέσουν με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τουςστο μέτρο, καθώς και να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τηδιατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Επίσης, κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οφείλουν να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20%, αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη ή ίση των 16.000 € ή 14.000 € ή 10.700 € ανάλογα τον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Δείτε ακόμα:  Πρόεδρος Κοινότητας Βαρνάβα: Τι ειπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για την ύδρευση & το επεισόδιο με τον Περιφερειάρχη Αττικής

Η προδημοσίευση είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ agrotikianaptixi.gr καιminagric.gr και στο site της Περιφέρειας Αττικής (patt.gov.gr) στη διαδρομή Έργα/Προγράμματα -> Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 -> ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1- Νέοι Γεωργοί -> Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «ΕγκατάστασηΝέων Γεωργών».