Συνεχίζονται κανονικά οι παραστάσεις του Moby Dick στο Παλλάς

Το Θέατρο Παλλάς τηρώντας απόλυτα τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 επιβεβαιώνει ότι θα τηρήσει τον περιορισμό των 1.000 ατόμων που τέθηκε από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, έχοντας ήδη προσαρμόσει ανάλογα τις διαθέσιμες στο κοινό θέσεις.

Επιπλέον, παρότι πάντοτε είναι εναρμονισμένο με αυστηρούς κανόνες υγιεινής, έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ειδικές ενέργειες. Συγκεκριμένα το σύνολο των χώρων και επιφανειών του θεάτρου με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι θεατές, απολυμαίνονται καθημερινά με αυξημένη μάλιστα συχνότητα, με ειδικά καθαριστικά.

Περαιτέρω, στους χώρους του θεάτρου έχει τοποθετηθεί ικανός αριθμός αντισηπτικών υγρών, προς χρήση των θεατών. Τέλος, ενημερώνουμε ότι στο θέατρο Παλλάς λειτουργεί σύστημα νωπού αέρα, που διασφαλίζει τον εξαερισμό της αίθουσας και την εισαγωγή φρέσκου αέρα στο χώρο.