Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, με 6 θέματα


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 20.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δείτε ακόμα:  Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνα, με 11 θέματα

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου διάθεσης του υπολειπόμενου προϊόντος του ερανικού λογαριασμού υπέρ των πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης-24ης Ιουλίου 2018.

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με την μελέτη «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ».

3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της αίθουσας του Αμφιθεάτρου του Γυμνασίου – Λυκείου Ραφήνας στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Ραφήνας.

Δείτε ακόμα:  Παρελήφθη συσκευασμένο αλάτι για τους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (φωτό)

5. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας «Καθαρισμός οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.

6. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ