Σπάτα Αρτέμιδα: Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επισκευή του οδικού δικτύου – Τι αφορά

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου στην Δ.Ε. Αρτέμιδος και στην Δε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος”.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 10/01/2023, καθώς την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη και η αποσφράγιση των προσφορών.

Σύμφωνα με το ypodomes.gr, το έργο έχει προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 6,6 εκατ.). Η διάρκειας της σύμβασης είναι 24 μήνες (2 χρόνια) ενώ Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος.

Το έργο

Το έργο αυτό αφορά 268 οδούς, των οποίων το συνολικό μήκος είναι 71,69 χλμ., εκ των οποίων τα 65,22 χλμ. στην Δ.Ε. Αρτέμιδος και 6,47χλμ στην Δ.Ε. Σπάτων.

Οι βασικές εργασίες που θα υλοποιηθούν στην εν θέματι μελέτη είναι:

· Χωματουργικές εργασίες, όπως αποψιλώσεις, εκχερσώσεις, εκσκαφές ορυγμάτων, επιχώσεις με κατάλληλη συμπύκνωση των επιχωμάτων καθώς και εργασίες καθαίρεσης των όποιων κτισμάτων ή κατασκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

· Μεταφορά και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε θέσεις προσωρινής απόθεσης που προτείνονται από την Υπηρεσία για την επαναχρησιμοποίηση τους στην ανακατασκευή των επιχωμάτων και άλλων εργασιών και μεταφορά σε χώρους οριστικής απόθεσης των πλεοναζόντων ή και των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής λαμβάνοντας υπόψη και τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους.

· Εργασίες οδοστρωσίας στις επιφάνειες όπου προβλέπονται οι δρόμοι, τα πλατύσματα εσωτερικής κυκλοφορίας και οι πιθανοί χώροι στάθμευσης. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την κατασκευή στρώσεων υπόβασης και στρώσεων βάσης στήριξη βάσης και αντιστήριξη από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.
· Ασφαλτικές εργασίες, στις επιφάνειες που θα επισκευαστεί το ήδη υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα που έχει φθαρεί όπως απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική στρώση και στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού πάχους 5εκ Α.Σ.12,5

Εργασίες κατασκευής οδών εκ σκυροδέματος C16/20 (μπετόδρομοι), μέσου πάχους 10 εκ ελαφρώς οπλισμένου με πλέγμα Τ131
Εργασίες κατασκευής σταμπωτών – βιομηχανικών δαπέδων σε από σκυρόδεμα.

Εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ύδρευσης και νέων συνδέσεων σε τμήματα οδών που γίνονται συχνές βλάβες και διαρροές για την αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης και κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί από πολυαιθυλένιο PE Φ110 16ATM.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.