Σπάτα: Θέσεις εργασίας στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Φορτοεκφορτωτές Αεροσκαφών

Η Goldair Handling Α.Ε., ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αναζητά Εργάτες Φορτοεκφόρτωσης Αεροσκαφών για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών « Ελ. Βενιζέλος».

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

• Φόρτωση / εκφόρτωση και διαχωρισμός αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας εντός προκαθορισμένου χρόνου.
• Ασφάλιση βαρέων φορτίων, επικινδύνων υλικών ή ζώων εντός αεροσκάφους, με τη χρήση ιμάντων σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.
• Καταμέτρηση αποσκευών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων

• Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
• Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Eταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.jobs.net/jobs/goldair-handling/en-gb/job/Greece/Aircraft-Loaders-2019/J3N448693BTBLBS305K/ ή με e-mail στη διεύθυνση jobs@goldair-handling.gr.

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδοί Εδάφους
(Check-in Agents)

Η Goldair Handling Α.Ε., ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αναζητά Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Επιβατών -Συνοδούς Εδάφους (Check-in Agents) για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

• Προετοιμασία των ελεγκτηρίων εισιτηρίων και διαχείριση αναλώσιμων υλικών της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.
• Διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών.
• Παρουσία στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης καρτών επιβίβασης.
• Συνοδεία επιβατών.
• Διαδικασίες άφιξης αεροσκαφών.
• Προετοιμασία της εξόδου επιβίβασης.
• Αναγγελίες και έλεγχος χειραποσκευών.
• Διαδικασίες επιβίβασης με έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων.
• Διατμηματική επικοινωνία για την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

• Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
• Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
• Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
• Εξοικείωση με Η/Υ

Η Εταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.jobs.net/jobs/goldair-handling/en-gb/job/Greece/Check-In-Agent-2019/J3R25Z5YX8QX2F4RMZT/ ή με e-mail στη διεύθυνση jobs@goldair-handling.gr.

Διαβάστε επίσης