Στη μαύρη λίστα της Παγκόσμιας Τράπεζας η Άκτωρ

Στην απόφαση της να αποκλείσει την Άκτωρ τον κατασκευαστικό βραχιόνα της Ελλάκτωρ από την ανάληψη έργων προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Στην απόφαση της η Παγκόσμια Τράπεζα βάζει στη μαύρη λίστα την Ακτωρ από έργα που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα από 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και 14 Μαρτίου 2022.

Η Παγκόσμια Τράπεζα στην απόφαση της, η οποία βρίσκεται στην διάθεση του The Caller, επικαλείται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε έργο της Κολομβίας.

Όπως αναφέρουν στελέχη της κατασκευαστικής αγοράς, πρόκειται για εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη καθώς ο συγκεκριμένος αποκλεισμός ενδέχεται να συμπαρασύρει και έργα που χρηματοδοτούνται από άλλους διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), κ.α., που έχουν υπογράψει συμβάσεις «διασταυρούμενης απαγόρευσης» με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η ΕΤΕπ και η EBRD έχουν σημαντικότατη παρουσία στη χρηματοδότηση επενδύσεων στη χώρα μας και, αν λάβουν αντίστοιχη απόφαση με την Παγκόσμια Τράπεζα, τότε η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη για την ΑΚΤΩΡ.Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναφέρει ότι διευθετείται ακόμη μία σοβαρή παράβαση της προηγουμένης διοίκησης, χωρίς ουσιαστικές απώλειες. Και σημειώνει ότι «η απόφαση αυτή θα ήταν σημαντικά χαμηλότερη αν η Παγκόσμια Τράπεζα δεν είχε αποδείξεις συμμετοχής της τότε ανώτατης διοίκησης της ΑΚΤΩΡ σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά».

Δείτε ακόμα:  «Κάτω τα χέρια από το 8ωρο», το κεντρικό σύνθημα κατά του εργασιακού νομοσχεδίου

Για το θέμα αυτό η διοίκηση της Ελλάκτωρ τονίζει: «Η ΑΚΤΩΡ αλλά και άλλες εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αντιμετώπισαν -ως συνέπεια παραβατικής συμπεριφοράς της Διοίκησης μέχρι τον Ιούλιο του 2018- σειρά εγκλήσεων, ελέγχων και ερευνών από ρυθμιστικές αρχές (Επιτροπή Ανταγωνισμού), εποπτικά όργανα (OLAF) αλλά και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (EBRD, EIB, Παγκόσμια Τράπεζα). Άλλωστε αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της πρωτοβουλίας Change4ELLAKTOR.

Μεταξύ αυτών, από τις αρχές του καλοκαιριού του 2017 είχε ξεκινήσει διαδικασία επιβολής ποινής αποκλεισμού από έργα που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης για τη συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ σε έργο Βιολογικού καθαρισμού στη Μπογκοτά της Κολομβίας. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ τα επίμαχα έγγραφα μεταξύ των εμπλεκομένων είχαν υπογραφεί από το 2013.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2018, η προηγούμενη διοίκηση της ΑΚΤΩΡ είχε επιδιώξει συμβιβασμό με αποδοχή των κατηγοριών που θα οδηγούσε την εταιρεία σε αποκλεισμό από οποιαδήποτε ανάληψη έργου που χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, την EIB, την EBRD και IFC για τουλάχιστον 25 μήνες, δηλαδή, δε θα μπορούσε να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς. Κατά το διάστημα αυτό, η εταιρία πέτυχε να ενισχύσει σημαντικά το ανεκτέλεστο της υπογράφοντας νέες, σημαντικές συμβάσεις.

Δείτε ακόμα:  Μετά τον Φιλιππίδη καλείται σε εξηγήσεις κι άλλος γνωστός ηθοποιός ως ύποπτος για βιασμό!

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η νέα διοίκηση της ΑΚΤΩΡ δεν απεδέχθη τον συμβιβασμό και προχώρησε σε διαδικασία αμφισβήτησης της κατηγορίας ενώπιον του Sanctions Board της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παράλληλα, προχώρησε σε:

Άμεση απομάκρυνση των διοικητικών στελεχών της προηγούμενης διοίκησης που εμπλέκονταν στο συγκεκριμένο έργο και διενέργεια εσωτερικού ελέγχου εντός του Ομίλου.

Πρόσληψη ενός εκ των μεγαλύτερων δικηγορικών γραφείων της Ουάσιγκτον, με εξειδίκευση σε θέματα της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μαζί της και στόχο τη διευθέτηση του θέματος, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να υπογράφει νέα μεγάλα έργα, όπως τα πρόσφατα έργα άνω του 1,2 δις στη Ρουμανία.

Εθελοντική αποχή της ΑΚΤΩΡ από χρηματοδοτούμενα έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ενίσχυση των δομών Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Για πρώτη φορά, από το 2000, ο όμιλος καταγράφει αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως πιστοποιείται από την αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία Institutional Shareholder Services (ISS), ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης που αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς για τους διεθνείς επενδυτές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η επίδοση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην παρουσία ανεξάρτητων μελών τόσο στο διοικητικό συμβούλιο όσο και στις επιτροπές που το υποστηρίζουν, τη βελτίωση του επιπέδου κανονιστικής συμμόρφωσης, την υιοθέτηση συγκεκριμένης πολιτικής αμοιβών με ορίζοντα τετραετίας κ.α.».

Δείτε ακόμα:  Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά -Τα έγγραφα που απαιτούνται

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποστηρίζει ότι με αυτές τις ενέργειες, η σημασία των οποίων αναγνωρίστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, φθάσαμε σε μια απόφαση που «δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ, καθώς:

αφορά αποκλειστικά σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα που χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα και αφορά κυρίως χώρες όπως η Μάλτα, η Αλβανία ή χώρες της Αφρικής, όπου όμως η ΑΚΤΩΡ δεν έχει πλέον παρουσία και ούτε στοχεύει να αποκτήσει,

δεν επηρεάζει τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΑΚΤΩΡ σε Ελλάδα και εξωτερικό,

η εταιρία συνεχίζει κανονικά να μετέχει στην κοινοπραξία που εκτελεί το έργο του βιολογικού καθαρισμού στην Κολομβία, συμβατικής αξίας περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Η τελική απόφαση επηρεάζει την συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Παγκόσμια Τράπεζα για τους επόμενους 15 μήνες, αντί της αρχικής ποινής των 25 μηνών. Η Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα για την οριστική διευθέτηση του θέματος».