Στην τελική ευθεία η αποχέτευση σε Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα & Αρτέμιδα!


Σε σταθερή τροχιά βρίσκεται πλέον το μεγαλύτερο έργο αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, η κατασκευή του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι.


Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, αποφάσισε την ένταξη  της Πράξης «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Το έργο αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης για απεριόριστη άρδευση και αστική-περιαστική χρήση.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) πρόκειται να κατασκευασθεί για την εξυπηρέτηση 135.000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού (Μ. Ι.Π.) στην Α1 Φάση (έτος σχεδιασμού 2030), ενώ στην τελική φάση (έτος 2060) ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός δύναται να φτάσει στους 225.000 Μ.I.Π.

Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών. Στο δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων περιλαμβάνονται 23 αντλιοστάσια.

Το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας διαστασιολογήθηκε για την υποδοχή μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων περίπου 39.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 45.200 m3/d κατά τη θερινή περίοδο της τελικής φάσης του έργου (Β’ φάση: 2060).

Για την ενδιάμεση Α1 φάση (έτος σχεδιασμού 2030) που αφορά και την παρούσα φάση κατασκευής, προβλέπεται δυνατότητα υποδοχής μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων περίπου 15.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 23.700 m3/d κατά τη θερινή περίοδο.

Η παραγόμενη εκροή θα πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για απεριόριστη άρδευση & αστική-περιαστική χρήση, ενώ η πλεονάζουσα παροχή, κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, προβλέπεται να διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο.

Στο γήπεδο του ΚΕΛ προβλέπεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/09/2019.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.


Διαβάστε επίσης