Συμβούλιο της Επικρατείας: Ποιοι οικισμοί νομιμοποιούνται σε Βάρη, Κορωπί – Τι μπορεί να χτιστεί και τι όχι στον Υμηττό

Με Προεδρικό Διάταγμα νομιμοποιούνται τρεις οικισμοί αυθαιρέτων (Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι) – Οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί, τα κτίρια, οι βιομηχανίες και τα εκπαιδευτήρια (μπορούν να επεκταθούν κατά 10%) – Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να μετεγκατασταθούν

Για μία ακόμη φορά επιχειρείται η προστασία του Υμηττού και των 16 δήμων που τον περιστοιχίζουν με νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι, με το σχέδιο Π.Δ. καθορίζονται νέες ζώνες προστασίας του Υμηττού, νομιμοποιούνται τρεις οικισμοί αυθαιρέτων, δίνεται το πράσινο φως για να επαναχρησιμοποιηθούν παλιά βιομηχανικά κελύφη, επιτρέπεται η ανέγερση νέων εκπαιδευτηρίων και η επέκταση ήδη υφισταμένων, νομιμοποιούνται προσωρινά σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και απαγορεύεται η κατάτμηση των οικοπέδων.

Ακόμη, καθορίζεται τι μπορεί και τι όχι να χτιστεί, ενώ οι οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν και μπορούν να αναθεωρούνται, σύμφωνα με το παλαιό νομοθετικό πλαίσιο (πριν από την ισχύ του νέου Διατάγματος), την ίδια στιγμή αυξάνονται τα στρέμματα προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού. Εντεκα χρόνια πριν, το 2011, τέθηκε σε ισχύ Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Υμηττού («Καθορισμός προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων») και έξι χρόνια μετά, το 2017, ακυρώθηκε -εν μέρει- με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (2355-2361/2017).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με τις αποφάσεις αυτές έκαναν δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης των Δήμων Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Παπάγου-Χολαργού, Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας, καθώς έκριναν ότι «δεν είχε υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Εξι χρόνια μετά τις αποφάσεις αυτές του ΣτΕ, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατέθηκε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο νέο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι νέες ζώνες προστασίας, τα μέτρα προστασίας και οι χρήσεις γης του Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων (και η περιβαλλοντική έγκρισή του).

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ αρχικός στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως είχε υποδείξει το ΣτΕ. Ωστόσο, το υπουργείο προχώρησε σε πλήθος αλλαγών, με μια συρραφή ρυθμίσεων, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα των δήμων, των εκπαιδευτηρίων, των επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

Με το επίμαχο σχέδιο ο ορεινός όγκος του Υμηττού καθορίζεται ως περιοχή προστασίας, όπως και οι περιφερειακές περιοχές (ζώνες) που βρίσκονται εντός των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου-Χολαργού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Παιανίας και Αθηναίων. Μέχρι την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) απαγορεύεται στον Υμηττό κάθε κατάτμηση έκτασης με σκοπό να παραχωρηθεί τμήμα του.

Τι προβλέπει

Σύμφωνα με νέο Διάταγμα, το οποίο καθορίζει 6 βασικές ζώνες προστασίας και 9 υποζώνες:

■ Νομιμοποιούνται οι οικισμοί αυθαιρέτων Χέρωμα, Σκάρπιζα και Κίτσι και προβλέπεται η πολεοδόμησή τους μέσω ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. ■ Επιτρέπεται στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτήρια που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας του Υμηττού να επεκταθούν για λόγους εκσυγχρονισμού έως 10% των κτιριακών εγκαταστάσεών τους.

■ Παρέχεται η δυνατότητα στα παλιά βιομηχανικά κελύφη (εγκαταλειμμένα κτίρια κ.λπ.) να επαναχρησιμοποιηθούν ως γεωργικές αποθήκες ή χώροι αθλητισμού, ακόμα και στην α’ ζώνη υψηλής απόλυτης προστασίας του όρους. ■ Επιτρέπεται η ανέγερση του 3ου Λυκείου και 7ου Γυμνασίου Γλυφάδας. ■ Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης έως 15% των χώρων των νεκροταφείων που βρίσκονται στον Υμηττό, όπως και εγκατάσταση διαδημοτικού νεκροταφείου των Δήμων Ηλιούπολης και Αλίμου. ■ Δύναται να λειτουργεί και να εκσυγχρονίζεται το Κέντρου Υψηλής Τάσης Αργυρούπολης – Ηλιούπολης, όπως επιτρέπεται οι εγκαταστάσεις του να μετατραπούν σε κλειστού τύπου.

■ Νομιμοποιούνται προσωρινά οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων των Δήμων Καισαριανής, Ελληνικού- Αργυρούπολης και Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.

■ Επιτρέπεται στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και την ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή να υλοποιήσουν το σύνολο των σχεδίων επέκτασης των εγκαταστάσεών τους.

■ Προβλέπεται, κατά προτεραιότητα, η κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων.
131849606_l

■ Ολα τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τους όρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Αντίθετα, απαγορεύεται σε όλες της ζώνες του Υμηττού ο μηχανοκίνητος αθλητισμός (motocross) και η θήρα, όπως και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, κ.λπ.). Οι οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του επίμαχου διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα εκτελεστούν.

Μάλιστα επιτρέπεται οι οικοδομικές αυτές άδειες να αναθεωρούνται, εφόσον δεν γίνεται αύξηση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην αρχική οικοδομική άδεια, αλλά ούτε αλλαγή χρήσης του κτιρίου. Ακόμα, για τις εγκαταστάσεις υγείας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, κοινωνικής πρόνοιας και αθλητισμού για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), μπορεί να εκδοθεί υπό προϋποθέσεις οικοδομική άδεια με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Παράλληλα, όχι μόνο παραμένουν, αλλά μπορούν να γίνουν επισκευαστικές παρεμβάσεις (χωρίς δυνατότητα επέκτασης) στις υφιστάμενες οικίες, νοσοκομεία, θεραπευτήρια, ορφανοτροφεία, άσυλα, διδακτήρια, εγκαταστάσεις υγείας-πρόνοιας, γραφεία ΟΤΑ, λέσχες των προσκόπων, κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκκλησιών, ιερών μονών, κεραιών τηλεφωνίας, θερμοκηπίων κ.λπ. Την ίδια στιγμή, οι υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας υλικών, όπως και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οφείλουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να μετεγκατασταθούν.

Ειδικό καθεστώς θα ισχύει για τις ζώνες των Μητροπολιτικών Πάρκων στο Γουδή και τα Ιλίσια, για τις οποίες, μεταξύ των άλλων, επιτρέπεται η λειτουργία διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου, οι εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού, πολιτισμού, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.λπ. Η μελισσοκομία επιτρέπεται στις ζώνες Α1, Α2 και Β του Υμηττού, αλλά απαγορεύεται το κάπνισμα των μελισσών (!) και η μελισσοκομία μέσα στο αισθητικό δάσος Καισαριανής.

protothema.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.