Συνεδριάζει με 10 θέματα την Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 20.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Β. Παύλου στην Κοινότητας Ραφήνας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

2. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 4261/23.3.2021 αίτησης των Μαγδαληνής Δημοπούλου και Δήμητρας – Βαρβάρας Μαντζουράνη, περί μείωσης μισθώματος.

Δείτε ακόμα:  Κορωπί: "Όχι" στην «τοπική κοινότητα Αγίας Μαρίνας»

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την επωνυμία “CLIMATTICA”.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας α) Διαχείριση βλαστικών και ογκωδών υλικών ΔΚ Ραφήνας, β) Διαχείριση βλαστικών υλικών Κοινότητας Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Καθαρισμοί οικοπέδων βάσει της 4ης//2012 Πυροσβεστικής Διάταξης».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων».

Δείτε ακόμα:  Ενισχύεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου! (φωτό)

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας α) Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών υλικών Κοινότητας Ραφήνας, β) Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ογκωδών υλικών Κοινότητας Πικερμίου.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών (αμίαντος κ.λπ.).

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους α) της Νοσοκομειακής Κάλυψης Ζώων – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κοινότητας Ραφήνας, β) της Νοσοκομειακής Κάλυψης Ζώων – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κοινότητας Πικερμίου.

Δείτε ακόμα:  Σπ. Κάρλος: Ξεχάστηκε η Δημοτική Αρχή με τις πινακίδες στο Πικέρμι (φωτό)

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας α) Καθαρισμός Δημοτικών οδών για πυροπροστασία Κοινότητας Ραφήνας, β) Καθαρισμός Δημοτικών οδών για πυροπροστασία Κοινότητας Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ