Συνεδριάζει την Τετάρτη (26/6) η Δημοτική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου – Τι θα συζητηθεί

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και της υπ’ αριθ. 303/30971/02-04-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διά ζώσης συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 13.30 προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου» στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024».

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την επικουρία της στην άσκηση αρμοδιοτήτων» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς, του υπ’ αριθ. 346604 επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.

Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης της ανάθεσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τον «Καθαρισμό οικοπέδων βάσει του άρθρου 94 παρ.1 περιπτ. 26 εδαφ. β΄ του Ν.3852/2010 Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/16.

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικών κάδων και άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων.

Λήψη απόφασης περί επέκτασης του δικτύου των ΜΩΒ ΚΑΔΩΝ ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΒΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.