Συνεδριάζει την Τετάρτη (29/6) το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη29-6-2022 και ώρα 19.00 μ.μ.στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δωδέκατη(12η) συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμπλήρωσης και διαβίβασης τυπικού ερωτηματολογίου προς την ΕΥΔΑΠ, με σκοπό την εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ, εκπόνηση μελέτης για την λειτουργική και οικονομική αποτύπωση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και του ΚΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης (3ο αίτημα) στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2022.

5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ.αριθμ. 263/98 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαρκοπούλου, που αφορά στην κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού Απόλλωνος στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων (δείκτης Μ.Α.Π.Α.Α.) για τον ετήσιο υπολογισμό Τελών Χρήσης Διέλευσης, καθώς και για τον ετήσιο υπολογισμό του Τέλους Διέλευσης εγκαταστάσεων δομικών κεραιών.

7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.

8. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.57/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως ημέρας τοπικής αργίας, λόγω εορτασμού των Πολιούχων της πόλης μας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

9. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο«Χαμόγελο του Παιδιού».

10. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στην ΣΤΑΣΗ του ΚΤΕΛ που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της Λεωφ.Γρέγου στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Πόρτο Ράφτη.

11. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ.650534 στο Ο.Τ. Γ825, της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

12. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στην ιδιοκτησία με κ.κ.630114 στο Ο.Τ. Γ957, στην 4η – 5η Π.Ε., στο Πόρτο Ράφτη.

13. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, σε άπορο δημότη.

14. Λήψη απόφασηςγια καθορισμό αμοιβής Συμβολαιογράφουγια την ανάθεση σύνταξης δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού € 7.308.422,11 χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση 4ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

15. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

16. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.