Συνεδριάζει την Τρίτη με 4 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης και καταναλώσεων Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Β΄ τριμήνου 2021.

Δείτε ακόμα:  Θρήνος στο Λαύριο: Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο!

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

4. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ