Συνεδριάζει την Τρίτη με 5 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. με ενημέρωση των μελών δια τηλεφώνου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. 818/17-01-2020 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή – εκτύπωση –εμφακέλωση & αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης και διακίνηση επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

2. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Δράσεις/υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος Ραφήνας».

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Παρέμβαση Μπουρνούς για το σπίτι που κινδυνεύει να καταρρεύσει στο Νέο Βουτζά (φωτό)

3. Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – αναβάθμισης – υποστήριξης – επέκτασης της Πλατφόρμας Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων «PublicPro» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/16, β) έγκρισης της υπ’ αριθ. 8/2021 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και γ) καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και της “ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.” για την ανάθεση υπηρεσιών: «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης».

Δείτε ακόμα:  Δήμος Μαραθώνα: Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων γεννηθέντων το έτος 2006 κλάσης 2027

5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από χρηματικούς καταλόγους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ