Συνεδριάζει την Τρίτη με 9 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. με ενημέρωση των μελών δια τηλεφώνου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τροποποιημένου σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 2053/18-11-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το έτος 2022.

Δείτε ακόμα:  Κακοκαιρία "Ελπίδα": Παραμένει κλειστή η Λ. Μαραθώνος από Ραφήνα μέχρι Νέο Βουτζά! (φωτό)

3. Λήψη απόφασης περί 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 73/2021 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» περί Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών του υπ’ αριθ. 136789 ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2022 και κατακύρωση προσωρινών αναδόχων.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα - Πικέρμι: Επείγουσα ενημέρωση για την κακοκαιρία – Δεν θα λειτουργήσει σήμερα και αύριο η Δημοτική συγκοινωνία

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών των υπ’ αριθ. 132179 και 132180 ηλεκτρονικών διαγωνισμών, που αφορούν την προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων ομάδα Α και την προμήθεια οχημάτων VAN ομάδα Β’ και κατακύρωση προσωρινών αναδόχων.

7. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης των άρθρων της υπ’ αριθ. 03/2021 Τεχνικής Μελέτης του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών», β) έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο κατά το άρθρο 27 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016, με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακών Υπηρεσιών».

Δείτε ακόμα:  Νέος Βουτζάς: Το απόλυτο σκοτάδι - Από 12 Δεκεμβρίου χωρίς Δημοτικό φωτισμό! (φωτό)

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο των οικισμών Βουτζά και Διώνης».

9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αντιδημάρχου για παροχή νομικής υποστήριξης σε ποινική υπόθεση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ