Συνεδριάζει την Τρίτη με 9 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου – Όλα τα θέματα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020), 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24.9.2021), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 με ώρα έναρξης στις 20:30 και ώρα λήξης στις 23:30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χρήσης δηλωτικού σήματος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 26879/26-4-2022 θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του ΥΠ.ΕΣ.

2. Λήψη απόφασης περί καθιέρωσης τοπικής αργίας στις Κοινότητες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ραφήνας-Πικερμίου» και αντικατάσταση του μέλους της ΔΕΑΠ- ΜΑΕ, από τον αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

4. Λήψη απόφασης για κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών (άρθρο 2 παρ.3 Υ.Α 2/45619/ΔΛΤΠ/21).

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οικ. έτους 2022.

6. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

7. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ».

8. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019».

9. Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρων εντός σχεδίου πόλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.