Τα δρομολόγια των πλοίων από Ραφήνα για το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Ιουνίου


Δείτε τα δρομολόγια προς τα νησιά των Κυκλάδων καιτο Μαρμάρι για το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
29/6/2019 7:00 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
29/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
29/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
29/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
29/6/2019 9:00 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/6/2019 10:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/6/2019 12:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
29/6/2019 4:00 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
29/6/2019 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
29/6/2019 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
29/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
29/6/2019 8:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΙΟ ΘΗΡΑ
30/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
30/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
30/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
30/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
30/6/2019 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
30/6/2019 4:00 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
30/6/2019 4:30 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΑΤΑΠΟΛΑ
30/6/2019 5:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
30/6/2019 7:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 8:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 10:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
30/6/2019 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ