Τα δρομολόγια των πλοίων από Ραφήνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος


Τα δρομολόγια των πλοίων για το τριήμερο  του Αγίου Πνεύματος και πιο συγκεκριμένα, από αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου έως την Τρίτη 18 Ιουνίου, από το λιμάνι της Ραφήνας, διαμορφώνονται ως εξής:

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρησης Πλοίο Προορισμός
14/6/2019 7:05 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
14/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
14/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
14/6/2019 8:30 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 12:15 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 3:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
14/6/2019 3:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
14/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 5:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 6:45 μμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 7:00 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 7:15 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
14/6/2019 8:30 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
14/6/2019 8:30 μμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΣΥΡΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/6/2019 7:05 πμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ
15/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
15/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
15/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
15/6/2019 9:00 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/6/2019 11:00 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/6/2019 1:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
15/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
15/6/2019 4:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
15/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
15/6/2019 7:30 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΠΑΡΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
16/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
16/6/2019 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/6/2019 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
16/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
16/6/2019 6:00 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
16/6/2019 6:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
16/6/2019 9:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
17/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
17/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
17/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
17/6/2019 11:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
17/6/2019 3:20 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
17/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ
17/6/2019 5:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ
17/6/2019 6:50 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 7:15 μμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ
17/6/2019 8:20 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 9:45 μμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
17/6/2019 10:45 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/6/2019 7:15 πμ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ
18/6/2019 7:30 πμ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/6/2019 7:40 πμ ΠΑΡΟΣ ΤΖΕΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
18/6/2019 7:55 πμ ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΘΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18/6/2019 8:05 πμ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΪΣΠΙΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ
18/6/2019 8:30 πμ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/6/2019 11:45 πμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/6/2019 3:00 μμ ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΠΑΡΟ ΝΑΞΟ
18/6/2019 3:45 μμ ΣΟΥΠΕΡ ΣΠΗΝΤ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ ΝΑΞΟ ΠΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
18/6/2019 4:00 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ
18/6/2019 5:30 μμ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. ΑΝΔΡΟ ΤΗΝΟ ΜΥΚΟΝΟ
18/6/2019 7:45 μμ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ ΜΑΡΜΑΡΙ