Τα παιδιά στο Λύρειο Ίδρυμα χρειάζονται παπούτσια!


Ανάγκη από παπούτσια έχουν τα παιδιά αγόρια και κορίτσια στο Λύρειο Ίδρυμα. Γι αυτό και καλούν όσους έχουν την δυνατότητα να τους βοηθήσουν.


Μάλιστα δόθηκε και μια σχετική λίστα όπου αναφέρεται τι ακριβώς ανάγκες έχουν όσον αφορά τα παπούτσια.

Ως γνωστόν το σχολείο, κάποιες κατοικίες και οι χώροι προμηθειών έχουν καταστραφεί.


Διαβάστε επίσης