Τάσος Σταυρίδης: «Ήμουν και εγώ υποψήφιος!»

Παλιά λέγαμε ότι αν πετάξεις μια πέτρα θα χτυπήσεις αδέσποτο σκύλο ή πρόεδρο. Σήμερα και λόγω της αποτελεσματικής δράσης των φιλοζωικών σωματείων απομένουν μόνο οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι περισσότεροι ξεκινούν με φιλοδοξίες να προσφέρουν στο Δήμο, να φτιάξουν δρόμους και να ενισχύσουν την κοινωνική μέριμνα. Κάπως έτσι ονειροπόλα ξεκινούν αλλά καταλήγουν να βρίσκουν βράχο σκάβοντας.

Τι πρέπει όμως να κάνει το σύνολο των ανθρώπων που τελικά θα τιμηθούν με την ψήφο των συμπολιτών μας?
Η φιλοσοφία της πολιτικής που θαασκηθεί, θα πρέπει να βασίζεται σε τρεις απλές θεωρίες.

Η πρώτη επιβάλλει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, με επιτυχημένη αποκομιδή και διαχείριση των σκουπιδιών, την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, των πολιτιστικών οργανισμών και των αθλητικών κέντρων, που θα ανακουφίσουν τους κοινωνικά αδύναμους και θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα παροχών. Αυτό επιτυγχάνεται, ενθαρρύνοντας και συντονίζοντας (τεχνική υποστήριξη, οικονομική στήριξη) οποιαδήποτε πρωτοβουλία που με τρόπο «καινοτόμο» θα μπορεί να καλύπτει τις τοπικές ανάγκες.

Η δεύτερη κινείται στα πλαίσια του στρατηγικού αστικού σχεδιασμού, με βάση τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.Παραμερίζοντας τις στρεβλές αντιλήψεις, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα προβολής αυτής της ταυτότητας. Γιατί όταν ένας τόπος “πουλάει”, αναπτύσσεται η οικονομία και εισπράττουν όλοι. Η βάση του σχεδιασμού εξαρτάται από την ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, την ποιότητα της αστικής ζωής και των υποδομών καθώς και την ικανότητα εφαρμογής αναπτυξιακών στρατηγικών αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μία πόλη ζει σε ένα τοπικό περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα και στα ταραγμένα νερά ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου.

Η τρίτη και σημαντικότερη, επιβάλλει τον bottom-up σχεδιασμό, με την κοινωνική ενεργοποίηση και την από κοινού με τους πολίτες χάραξη στρατηγικής. Οι ενεργοί δημότες είναι παράγοντας οργάνωσης και διαχείρισης των οραμάτων των κατοίκων,που προσφέροντας κάτι παραπάνω από διαμαρτυρία, θα προτείνουν δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής ώστε να γίνουν στοιχείο ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του περιαστικού περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δρομολογηθεί στο Δήμο μας πολλά, αλλάμη λησμονούμε ότι χρειάζεται χρόνος. Έχω όμως τη βεβαιότητα, ότι ο ζητούμενος χρόνος θα δοθεί, ώστε ο Δήμαρχος να ολοκληρώσει το χάρτη των έργων που υπηρετούν το στρατηγικό σχεδιασμό που έχει οραματιστεί.

Τάσος Σταυρίδης
Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δ.Σ. Ραφήνας Πικερμίου
Σύγχρονη Πολιτεία

Διαβάστε επίσης