Τέσσερις προσλήψεις στον Αθλητικό Οργανισμό Σπάτων – Αρτέμιδος

Ο Αθλητικός Οργανισμός Σπάτων Αρτέμιδος γνωστοποιεί την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας διμήνου διάρκειας για τους κατωτέρου κλάδους και ειδικότητες και προσόντα:

α/α Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάστημα

2 μήνες

Προσόντα

προβλεπόμενα από ειδικές διατάξεις

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται

να κατατεθούν στον Αθλητικό Οργανισμό

1. ΥΕ   ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 ΄΄ ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΩΤ/ΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2. ΥΕ Εργάτες/εργάτριες

Προσωπικό

Καθαριότητας

2 ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΦΩΤ/ΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Δείτε ακόμα:  Ο.Λ Ραφήνας: Τακτικά τεστ κορονοϊού και συνεχείς απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ » Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Λαβδού Κων/να, Τσαρνάς Γεώργιος) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι μέχρι τις 14/9/2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6632200 – 210 6633290

Δείτε ακόμα:  Θαύμα σε εκκλησία στην Κερατέα!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ