Τράπεζα Πειραιώς: Η εθελούσια, ο ρόλος του ΤΧΣ και η επόμενη ημέρα

Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την αποχώρηση 1.000 περίπου εργαζομένων. Έως τα 180 χιλ. ευρώ το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο.

Εν τω μεταξύ κρίσιμος είναι ο μήνας Νοέμβριος για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς θα ληφθούν αποφάσεις για μετοχικές αλλαγές.

Το νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, θα δώσει κίνητρα σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές, αξιοποιώντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Προβλέπει εφάπαξ ποσό που ισοδυναμεί με έναν αριθμό μικτών μισθών, ο οποίος προσδιορίζεται με κριτήρια, όπως η ηλικία, το εύρος χρόνου υπηρεσίας, η μονάδα, ο ρόλος καθώς και η γεωγραφική περιοχή απασχόλησης.

Επίσης, πριμοδοτούνται οι αιτήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 11/11/20.

Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο είναι τα 180.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι η αποχώρηση περί των 1.000 εργαζομένων.

Για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να διερευνήσουν διαφορετικές επιλογές επαγγελματικής συνέχειας, η τράπεζα, σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, σχεδίασε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση νέας επιχείρησης ενώ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα ‘Window to Market’ με στόχο να φέρει σε απευθείας επαφή τους εργαζόμενους με εταιρείες που αναζητούν στελεχιακό δυναμικό.

Δείτε ακόμα:  Ο Μένιος Φουρθιώτης ξεκινά ραδιοφωνική εκπομπή μέσα από τη φυλακή!

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ‘Brokerage’, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με εναλλακτικά δίκτυα τρίτων για την προώθηση προϊόντων της τράπεζας.

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος της Τράπεζας καθώς και η αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των Προγραμμάτων EAPs (Employee Assistance Programs), διατηρούνται για τα επόμενα 5 έτη.

Το ΤΧΣ και η επόμενη ημέρα

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προσκλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να επιβεβαιώσει εάν προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κι εάν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του από το 26,4% στο 61,3%.

Αυτό προέκυψε επειδή υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο SSM – ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ – στη συνεδρίαση που θα κάνει στις 12 και 13 Νοεμβρίου, δεν προτίθεται να εγκρίνει την καταβολή τόκων 163 εκατ. ευρώ της Τράπεζας στο μετατρέψιμο ομόλογο Cocos των 2,040 δισεκ. Ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στην μετατροπή του Cocos σε μετοχές Πειραιώς, αξίας 6 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες θα αποκτήσει το ΤΧΣ, αυξάνοντας έτσι και τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά απ’ όλα αυτά η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Τα Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα (CoCos) εκδόθηκαν από την Τράπεζα κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, δεν έχουν τακτή λήξη, έχουν ονομαστική αξία €2.040 εκατ, φέρουν προαιρετικό ετήσιο τοκομερίδιο 8% και κατέχονται όλα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, αυτά αναγνωρίζονται ως κεφάλαια CET1 και η πληρωμή του ετήσιου τοκομεριδίου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εκδότριας τράπεζας, η οποία έχει ασκήσει μια φορά το δικαίωμα μη πληρωμής, το 2018, ενώ έχει καταβάλει τρία ετήσια τοκομερίδια. Εκτός της δυνατότητας πληρωμής σε μετρητά, υφίσταται επιλογή για πληρωμή με έκδοση νέων μετοχών με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Τράπεζας. Το κανονιστικό πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας που διέπει την Τράπεζα προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση του εποπτικού φορέα (ΕΚΤ/SSM) για οποιαδήποτε πληρωμή σχετιζόμενη με τα CoCos.

Δείτε ακόμα:  Προσοχή! Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο στη Λεωφ. Μεσογείων

Η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αίτημα στον SSM προκειμένου να της επιτραπεί η πληρωμή σε μετρητά των ετήσιων τόκων ύψους €165 εκατ, οι οποίοι είναι καταβλητέοι στις 2 Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των CoCos, σε περίπτωση που ο τόκος δεν καταβληθεί για δεύτερη φορά, τότε τα αξιόγραφα αυτά μετατρέπονται σε κοινές μετοχές της εκδότριας επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα €6 ανά μετοχή).

Δείτε ακόμα:  Σύλληψη 19χρονου - Μπούκαρε σε κατάστημα και πήγε να κλέψει την ταμειακή

Το ενδεχόμενο αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας από το 26,4% σήμερα στο 61,3%. Η απόφαση του επόπτη αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2020. Η κεφαλαιακή επίπτωση από την πληρωμή των τόκων σε μετρητά (περίπου 40 μονάδες βάσης) μπορεί να απορροφηθεί από την Τράπεζα, με δεδομένο ότι διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαίων ανερχόμενο στο 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης για το 2020 11,25%. Παραταύτα, η άδεια του επόπτη δεν είναι βέβαιη λόγω της σύστασής του προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες για μη διανομή κεφαλαίων εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, η Τράπεζα ενημερώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε εποπτική εντολή για αύξηση κεφαλαίου δεδομένου ότι πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις. Η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει το επενδυτικό κοινό από τις 27 Οκτωβρίου 2020 ότι δεν υπάρχει δική της απόφαση να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου στο άμεσο μέλλον. Η ισχυρή πορεία των θεμελιωδών της Τράπεζας, τόσο σε σχέση με τα αποτελέσματα όσο και με την κεφαλαιακή της επάρκεια αλλά και την ποιότητα δανείων, συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Τράπεζα θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2020 εντός του Νοεμβρίου 2020».

newsit.gr