Βαρύ πρόστιμο για λύματα στη Ραφήνα!


Βαριά έπεσε η «καμπάνα» από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, αφού με απόφαση του Δημάρχου επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ για ρύπανση κοινοχρήστων χώρων.


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, με έγγραφο του Α.Τ. Ραφήνας – Πικερμίου , που αφορά μήνυση του Αστυνομικού Χ. Ν. σε βάρος των α) Λ. Ε. α.λ.σ. και β)Ζ. Α.του Α. και της Ε. , διότι την 14/01/2019 και ώρα 09:10 στην οδό Η. Π. 55 στην Ραφήνα διαπιστώθηκε: «… από υπερυψωμένο βόθρο της ανωτέρω οικίας ιδιοκτησίας της α) με ενοικιάστρια την β) να εξέρχονται βοθρολύματα με έντονη δυσοσμία και να εισέρχονται στην οδό Δ. καλύπτοντας μέρος αυτής , ήτοι κατά παράβαση του αρ. 29 της υγειον. διατ. 14-11-1938 σε συνδ. με άρθρο 43 παρ. 12 του Ν.4025/11 όπως τροπ. με άρθρο 58 παρ. 4 του Ν.4075/12 Αρ.29 Υγ. Διάταξης»

Αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. α του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, ποσού 1.000 ευρώ,  α) στην Λ. Ε. του Ε. κάτοικου Β. Α. επί της οδού Θ. και β) στην Ζ. Α του Α. ενοικιάστρια κατοικίας επί της οδού Δ. , στην Ραφήνα εις ολόκληρο και αλληλέγγυα.


Διαβάστε επίσης