Η “καυστική” απάντηση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Β. Πιστικίδη στον κ. Α. Βασιλόπουλο

pistikidis2

Άμεση η απάντηση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου Β. Πιστικίδη προς στον επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Ανάπτυξης» και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέα Βασιλόπουλο σχετικά με τις 4 επίκαιρες ερωτήσεις που σας είχαμε γράψει εδώ.

Ο Β. Πιστικίδης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ” Για την ιστορία σημειώνω ότι την επιστολή των ερωτήσεων την καταθέσατε στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 10-2-2015 και επομένως έφθασε στο γραφείο μου σήμερα όταν και μοιράστηκαν-χρεώθηκαν τα εισερχόμενα. Ακολουθείτε μια τακτική βασισμένη στις εντυπώσεις και όχι στην ουσία, εντυπώσεις που τις έχετε ανάγκη αν συνυπολογίσουμε την «άτακτη φυγή» σας από την διαχείριση της «Αρετούσας» μετά από την μη τήρηση από μεριάς σας βασικών όρων της συμφωνίας που είχατε υπογράψει το καλοκαίρι του 2013 “

Αναλυτικά όλοι η επιστολή του Δημάρχου Β. Πιστικίδη.

 

Ραφήνα 11 Φεβρουαρίου 2015

Κύριε Βασιλόπουλε,

σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΒΑ2714/0215/09-02-2015 έγγραφο θέσατε ερωτήσεις σχετικά με -κατά τη γνώμη σας- επίκαιρα θέματα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. Σας θυμίζω ότι την ίδια ημέρα είχαμε προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα μπορούσατε, όπως αναλυτικά σας εξηγώ παρακάτω, να τις είχατε υποβάλλει στην αρχή της συνεδρίασης. Όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι για μια ακόμη φορά, πρώτα φροντίσατε να στείλετε για ανάρτηση τις ερωτήσεις σας σε τοπικούς ιστοτόπους (10-2-2015 στο www.rpn.gr και www.irafina.gr) και μετά στον «ερωτώμενο» Δήμαρχο θέλοντας να κερδίσετε «χρόνο εντυπώσεων» μέχρι να μου δοθεί η επιστολή σας. Για την ιστορία σημειώνω ότι την επιστολή των ερωτήσεων την καταθέσατε στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 10-2-2015 και επομένως έφθασε στο γραφείο μου σήμερα όταν και μοιράστηκαν-χρεώθηκαν τα εισερχόμενα. Ακολουθείτε μια τακτική βασισμένη στις εντυπώσεις και όχι στην ουσία, εντυπώσεις που τις έχετε ανάγκη αν συνυπολογίσουμε την «άτακτη φυγή» σας από την διαχείριση της «Αρετούσας» μετά από την μη τήρηση από μεριάς σας βασικών όρων της συμφωνίας που είχατε υπογράψει το καλοκαίρι του 2013.

Παρακάμπτοντας το αντιδεοντολογικό της υπόθεσης σας ενημερώνω:

Α) κατά τον εγκεκριμένο (αρ. απ. ΔΣ 167/31-8-2011 και ΑΔΑ:4Α8ΞΩ16-ΝΗΛ) Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 που αφορά την «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου» αναφέρεται:

«Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, … Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι … προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός…»

Επομένως δεν υπάρχει λόγος να προβληματίζεστε αν οι ερωτήσεις σας μπορούν ή όχι να απαντηθούν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ, αφού ο νομοθέτης έχει προβλέψει την χρονική περίοδο του ενός μηνός για να δοθούν οι απαντήσεις και αυτό είναι το «εύλογο χρονικό διάστημα» (και όχι όποιο θεωρείται εσείς) που δικαιούται η Δημοτική Αρχή να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων σας.

Β)Σχετικά με τα ερωτήματα που θέσατε:

1. Για τον μήνα Δεκέμβριο ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου θα πληρώσει 1.282,85€ όπως φαίνεται και στη σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΒΜΓΜΩ16-ΘΒΠ -και όχι 1285€ όπως γράφετε- κατόπιν της ΟΜΟΦΩΝΗΣ (και με την ψήφο σας) απόφασης του ΔΣ με αριθμ. 102/2014 στις 17-9-2014. Αν ανατρέχατε στην παραπάνω απόφαση θα διαβάζατε όπως και στην τότε συνεδρίαση καταγράφηκε ότι δικαιούχοι χρήσης κινητής τηλεφωνίας είναι : ο Δήμαρχος, ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου, οι πέντε (5) Αντιδήμαρχοι και τρείς (3) υπηρεσιακοί παράγοντες δηλ οι προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, και Ύδρευσης.

Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, προτείναμε και το ΔΣ έκανε δεκτή ΟΜΟΦΩΝΑ την εισήγησή μας, σύμφωνα με την 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την εγκύκλιο 36 (αρ. πρωτ. 5980/20-2-2005) κατά τις οποίες τα όργανα των ΟΤΑ πρέπει και μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ καθορίζεται και το ανώτατο ύψος δαπάνης που δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό των Δήμων ανά δικαιούχο. Επίσης σύμφωνα με τον Ν.3491/06 (ΦΕΚ Α 207/2-10-2006) προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες, οι Δήμοι δύνανται να χορηγούν για χρήση κινητή τηλεφωνία σε προϊσταμένους οργανικών τους μονάδων με ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης ίσο με αυτό του Αντιδημάρχου. Για την δική σας ολοκληρωμένη ενημέρωση αλλά και για την πληροφόρηση των συμπολιτών μας θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ότι οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί ανά μήνα θα ανέρχονται περίπου στο μισό (50%) του ποσού που αντιστοιχεί στον Δεκέμβριο του 2014 αν συνυπολογίσετε ότι κατά την συνήθη πρακτική του εν λόγω παρόχου κινητής τηλεφωνίας ο πρώτος λογαριασμός που εκδίδεται -και αυτός ήταν ο πρώτος λογαριασμός- εμπεριέχει πάγια δύο μηνών (στην περίπτωσή μας πάγιο του Δεκεμβρίου 2014 και πάγιο του Ιανουαρίου 2015). Ήδη μας έχει αποσταλεί και ο δεύτερος λογαριασμός αυτός του Ιανουαρίου 2015 για τα παραπάνω ίδια κινητά τηλέφωνα που ανέρχεται στο ποσό των 544,80€, δηλ κάτω από το 50% του πρώτου λογαριασμού.

Περιττό να σας υπενθυμίσω ότι

α) ο Δήμος μας στο συγκεκριμένο θέμα εφαρμόζει αυτά που και όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι ανά την Ελλάδα και Δημόσιες Υπηρεσίες εφαρμόζουν και

β) όλα τα παραπάνω έγγραφα ή λογαριασμοί είναι στη διάθεσή των Δημοτικών Συμβούλων για έλεγχο.

2. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν γράφετε ότι «ο Δήμος κατόρθωσε να δώσει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο» γιατί κατόρθωμα ήταν, και συμπληρώνω κατόρθωσε να δώσει δωρεάν ασύρματη σε κεντρικά σημεία της Ραφήνας και του Πικερμίου. Η δράση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια επιδοτούμενου προγράμματος αλλά με την χορηγία ιδιωτικής εταιρείας και με την συνδρομή ιδιωτών έτσι ώστε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου να μην δαπανήσει κάποιο ποσό και να διατίθεται δωρεάν wi-fi στους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου μας. Θέλουμε και προσπαθούμε να αυξήσουμε τα δωρεάν σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε άλλους χώρους, πάντα χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας, αλλά εκμεταλλευόμενοι τον θεσμό της χορηγίας για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

3. Για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας τροφής ζώων και το στενό περιθώριο χρόνου υποβολής προσφορών που επικαλείστε – και πάλι για δημιουργία εντυπώσεων- μάλλον πρέπει να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στα του Δήμου ώστε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος.

α)Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.1123/03-02-2015 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993) και των υπόλοιπων διατάξεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης ορίζεται:

– στο άρθρο 3 (καθώς και στην περίληψη της διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε 4-2-2015 στη Διαύγεια και δημοσιεύτηκε 6-2-2015 στην εφημερίδα ΔΗΜΟΤΗΣ) ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στις 11-2-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15΄π.μ έως ώρα 10.30΄π.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).Μετά τις 10.30΄π.μ καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδρομικά ή δι΄ άλλου τρόπου μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

– στο άρθρο 10 παρ.10.1 της διακήρυξης ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αναφέρεται: Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα κατά νόμο δημοσιευμένα, στον διαγωνισμό μπορούν να κατατεθούν προσφορές από όλη την Ελλάδα από την ημέρα της δημοσίευσης του μέχρι και την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Άρα συμπερασματικά: ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού είχε οριστεί η 11η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης διαγωνισμού τη 10:15πμ και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:30πμ. Αυτό σημαίνει ότι από τις 4-2-2015 (ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην «Διαύγεια», ώρα 12.17 μμ) μέχρι και την Τετάρτη 11.2.2015 ώρα 10:30μμ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Τέλος απλουστευτικά: αυτό το δεκαπεντάλεπτο (15΄) που εσείς λανθασμένα καταλάβατε ως χρονική διάρκεια του διαγωνισμού δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα η διάρκεια ήταν περίπου επτά (7) ημέρες!

4. Πράγματι, κατά ορισμένο μήκος της οδού Αδαμοπούλου στο Πικέρμι και για τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος της οδού Κοντοράβδη, θα τοποθετηθούν σχάρες για την διευκόλυνση των μαθητών και ορθώς αυτό ειπώθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου. Η εξεύρεση επαγγελματία τεχνίτη -από την τοπική αγορά- για την κατασκευή και την τοποθέτηση, όσο και να σας φαίνεται περίεργο καθυστέρησε για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με τις ενέργειες των προαναφερθέντων αιρετών αλλά με την απροθυμία των επαγγελματιών (ίσως ο μικρός προϋπολογισμός του έργου;). Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνω ότι εντός του τρέχοντος μηνός η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί.

Βασίλης Πιστικίδης
Δήμαρχος
Ραφήνας-Πικερμίου

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.