Άκου «πατερούλη» Ανδρέα…

Δεν τον κάλυψε η απάντηση Γκικάκη και επέλεξε το ρόλο του «πατερούλη» ή έστω του παραρτήματος μέρους της τοπικής…