Επίδομα Παλιό ποσό Ποσό από 1/2/2019
Βασικό ανεργίας 360 399,25
Εποχικό Οικοδόμου 678,06 752,21
Εποχικό Σμυριδεργάτη 916,3 1016,50
Εποχικό Δασεργατών, Ρυτινοσ/των,Καπνεργατών,Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 641,41 711,55
Εποχικό μουσικών, τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ 458,15 508,25
Τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων 216 239,55
Λήξης επιδότησης λόγω ανεργίας 180 207,61
Μητρότητας 586,06 650
Επίσχεσης εργασίας 216 239,55
Αποφυλακισμένων 216 239,55