Αλεξ. Νικολόπουλος: ΑΕΠ Ελλάδος, υψηλότερος της ευρωζώνης ο ρυθμός μεγέθυνσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ της χώρας στο τέλος Μαρτίου του 2023, σε ονομαστικές τιμές μεγεθύνθηκε στα 210,5 δις ευρώ. Σε πραγματικές τιμές 2015 ανήλθε στα 192,9 δις ευρώ και σε ιστορικό πλαίσιο, βρίσκεται σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από αυτό του Μαρτίου 2001. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 23,5%.

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του α’ τριμήνου 2023, συρρικνώθηκε κατά 0,06% σε σύγκριση με το προηγούμενο και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 202 είναι 2,07% υψηλότερο.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 70,1% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,9% και σε τριμηνιαία 1,5%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 19,1% στο ΑΕΠ, αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,4%.

Σύμφωνα με τον πιστοποιημένο διαχειριστή κεφαλαίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Νικολόπουλο, οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 14,1% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,2% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ, τις κατοικίες, παρουσίασε ετήσια διόγκωση 48,4%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κινήθηκε με ετήσια μεταβολή 1,5%.

Μικρή βελτίωση παρατηρήθηκε στην χρονίζουσα δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,8% και οι εισαγωγές κατά 8,7%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 7,27% της αξίας του, σε σύγκριση με το 7,52% του προηγούμενου τριμήνου.

Συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τον κ. Νικολόπουλο (φωτό) της επενδυτικής εταιρείας HellasFin, Παρα τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης του 2022, η ελληνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει τις συμπληγάδες του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης εντός του 2023.Ιδιαίτερες ανησυχίες εγείρονται από το πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής της κατανάλωσης στην τελική διαμόρφωση του ΑΕΠ (Ιδιωτική 70% και Δημόσια 19%).

Η διευρυνόμενη αιμορραγία από τον λογαριασμό των καθαρών εξαγωγών και η υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου προϊόντος από την τουριστική βιομηχανία, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές μοντέλο ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών. Η ενεργή συμμετοχή της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παραγωγής και εμπορίας καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.