Αλέξανδρος Ρέρρας: “Οι κάτοικοι του Μαραθώνα έχουν ενημερωθεί; Τι λένε οι σύλλογοι Αύρας, Δικαστών, Κ. Σουλίου;”

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος για το έργο: «Δραστηριότητα Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, εντός δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου- πρώην λατομείο Παρθενών» (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)

Σε ανάρτηση ο Αλέξανδρος Ρέρρας για το παραπάνω θέμα αναφέρει:

3ο θέμα στο Δ.Σ. 25-11-22, η δημιουργία οχλούσας και ρυπαίνουσας δραστηριότητας στην περιοχή Κάτω Σουλίου . ΟΙ κάτοικοι έχουν ενημερωθεί, έχει ζητηθεί η αποδοχή τους; Τι λένε οι σύλλογοι Αύρας, Δικαστών, Κ.Σουλίου;

Σας δημοσιεύω την εισήγηση Δημάρχου , που το μόνο που ζητάει, είναι να έχει λόγο ο Δήμος στο ωράριο λειτουργίας της νέας χωματερής.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος για το έργο: «Δραστηριότητα Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, εντός δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου- πρώην λατομείο Παρθενών»

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής μας κοινοποιήθηκε η ανακοίνωση περί δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη Δραστηριότητα Οργανωμένου Χώρου Διάθεσης (ΟΧΔ) Αδρανών Υλικών & Καταλοίπων
Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εντός δημόσιου ανενεργού λατομικού χώρου- πρώην λατομείο Παρθενών, στη θέση «Λούτσα» Αγίας Μαρίνας, της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα, της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα εισηγούμαι ως ακολούθως.

Στην Μη-Τεχνική Περίληψη 1 και ειδικότερα στη σελίδα 2 αναφέρονται τα εξής 2 :

Η συνολική έκταση του λατομικού χώρου ανέρχεται σε 84.063,20 m2 και βρίσκεται στη θέση «Λούτσα» Αγίας Μαρίνας, της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού, του Δήμου Μαραθώνα.

Η πρόσβαση στο χώρο δύναται να πραγματοποιηθεί από τη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με τη Λεωφόρο Σουλίου. Στην κατάληξη Λεωφόρου Σουλίου και με χρήση του τοπικού δικτύου για διαδρομή περί τα 2,8 km προς τα ανατολικά ασφαλτοστρωμένη οδός καταλήγει στην είσοδο του υπό μελέτη ΟΧΔ.

Από τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προέκυψε ότι για την πλήρωση του χώρου απαιτούνται περί τα 1.260.000 m3 όγκου αδρανών υλικών που μεταφράζονται σε 2.646.000 ton. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμού που τίθενται με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου (ανάγλυφο, υποδομές, οδικό δίκτυο) υπολογίζεται ότι η μέγιστη δυναμικότητα του χώρου θα είναι η εξυπηρέτηση 150 φορτηγών οχημάτων (20ton) ημερησίως, ήτοι 3.000 tοn για 8ωρη ημερήσια λειτουργία ή 660.000 ton ετησίως (220 ημέρες λειτουργίας). Τα ανωτέρω δίνουν μέγιστο χρόνο ζωής της δραστηριότητας περί τα 4 έτη. Με βάση ωστόσο, την εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ΑΕΚΚ στις ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, εντός των οποίων θα παράγονται τα ΑΕΚΚ
που θα καταλήγουν στον ΟΧΔ και η οποία εκτιμάται σε περίπου 277.000 ton, ο χρόνος ζωής του ΟΧΔ εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 10 έτη.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι για τις ημέρες και το διάστημα λειτουργίας του ΟΧΔ θα υπάρχει επιβάρυνση του οδικού δικτύου καθώς υπολογίζεται η εξυπηρέτηση 150 φορτηγών ημερησίως, μέσω της πρόσβασης από τη Λεωφ. Σουλίου. Βάσει των ανωτέρω
εγείρεται το ζήτημα της διέλευσης τόσων βαρέων οχημάτων ημερησίως, από οδό (Λεωφ. Σουλίου και Λεωφ. Ραμνούντος) με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση που διέρχεται από τον οικισμό του Κάτω Σουλίου και ως εκ τούτου, της συνεπακόλουθης περιβαλλοντικής όχλησης, αλλά και της ασφάλειας των μόνιμων κατοίκων, καθώς και των επισκεπτών/ διερχομένων, αφού η οδός 1 Η μη – τεχνική περίληψη αποτελεί αυτοτελές τμήμα και ξεχωριστό τεύχος της ΜΠΕ, στο οποίο συνοψίζεται το περιεχόμενο της μελέτης, σε κατά το δυνατόν μη τεχνική γλώσσα, προκειμένου να είναι κατανοητή στο ευρύ κοινό.

Η μη – τεχνική περίληψη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Φακέλου της ΜΠΕ. (σελ. 14 του Φακέλου της ΜΠΕ, Μάιος
2022, Μελετητής: ENVITERRA).

2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΠΟΙΠΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ, ΜΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Οκτώβριος 2011, Μελετητής: ENVITERRA) εξυπηρετεί το λιμένα της Αγ. Μαρίνας. Ειδικά μάλιστα, κατά τη θερινή περίοδο λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αγ. Μαρίνας και Στύρων, η κυκλοφορία οχημάτων είναι αυξημένη.
Ομοίως, θα πρέπει να διευκρινιστεί μέσω ποιων οδών τα βαρέα οχήματα προς και από τον ΟΧΔ, θα διέρχονται ώστε να καταλήγουν στη Λεωφ. Σουλίου, δηλ. μέσω Λεωφ. Μαραθώνος, είτε μέσω Μαραθώνα, είτε μέσω Νέας Μάκρης.

Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι 150 φορτηγά ημερησίως για 8ωρη λειτουργία, αναλογούν κατά μέσο όρο σε 18,75 φορτηγά ανά ώρα, ή περίπου 3 φορτηγά κάθε 10’.

Συνεπώς, βάσει της ΜΠΕ, προκύπτει περιβαλλοντική όχληση λόγω της διέλευσης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών, πέρα από την επάρκεια και ασφάλεια του υφιστάμενου οδικού δικτύου, λόγω και των καυσαερίων και της ηχορύπανσης που προκαλείται από την υπολογιζόμενη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, και η οποία δεν καταγράφεται και δεν αντιμετωπίζεται από τη ΜΠΕ, παρά μόνον η ηχορύπανση που προκαλείται από τον εξοπλισμό εντός της εγκατάστασης ΟΧΔ 3 , καθώς και οι εκπομπές αερίων ρύπων των φορτηγών 4 .

Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω της συχνής διέλευσης των φορτηγών/ βαρέων οχημάτων, τόσο από κατοικημένες περιοχές, όσο και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, ζητάμε ο Δήμος να καθορίζει το ωράριο διέλευσης των οχημάτων, προς και από τον ΟΧΔ, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση.

Πλέον των ανωτέρω, η λύση του ΟΧΔ είναι ενδεδειγμένη με βάση τις διεθνείς πρακτικές και έχει διττό θετικό αποτέλεσμα αφού συμβάλλει αφενός στην ανεξέλεγκτη διαχείριση των ΑΕΚΚ και αφετέρου στην αποκατάσταση του χώρου του ανενεργού λατομείου.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η γνώμη του Δήμου θα αποτυπωθεί στο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα A της με  αρ. οικ. 1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 45/Β΄/2014).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.